Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi không còn cầm súng

Tôi không còn cầm súng

Hãy xem làm thế nào thông điệp khích lệ từ Kinh Thánh đã giúp chị Cindy bỏ tính khí hung hãn.