Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI TRANG BÌA

Thượng Đế nghĩ gì về chiến tranh?

Thượng Đế nghĩ gì về chiến tranh?

Bạn sẽ trả lời câu hỏi trên như thế nào? Nhiều người nghĩ Thượng Đế hay Đức Chúa Trời chấp nhận chiến tranh. Họ lý luận rằng ngài đã ra lệnh cho một số người thờ phượng ngài thời xưa tiến hành chiến tranh; chính Kinh Thánh xác nhận điều đó. Tuy nhiên, những người khác lại nhận thấy Con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su dạy các môn đồ hãy yêu thương kẻ thù (Ma-thi-ơ 5:43, 44). Vì vậy, họ lý luận rằng quan điểm của Đức Chúa Trời về chiến tranh đã thay đổi vào một lúc nào đó và ngày nay ngài không còn chấp nhận chiến tranh.

Còn bạn nghĩ sao? Đức Chúa Trời có chấp nhận chiến tranh không? Nếu có, ngài đứng về phía nào trong các cuộc chiến thời nay? Việc tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này có thể ảnh hưởng đến quan điểm của chính bạn về chiến tranh. Ví dụ, nếu biết Đức Chúa Trời không chỉ chấp nhận chiến tranh mà còn ủng hộ phe mà bạn ủng hộ trong một cuộc chiến nào đó, hẳn bạn sẽ cảm thấy yên tâm về lập trường của mình và tin chắc phe của mình sẽ giành thắng lợi. Ngược lại, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu biết Đức Chúa Trời ủng hộ phe kia? Chắc có lẽ bạn sẽ xem lại lập trường của mình.

Còn có một điều khác quan trọng hơn nữa. Biết được quan điểm của Đức Chúa Trời về chiến tranh có thể ảnh hưởng đến quan điểm của bạn về Đức Chúa Trời. Nếu bạn là một trong số hàng triệu người đã chịu nhiều đau thương mất mát vì các cuộc chiến của nhân loại, hẳn bạn muốn biết lời giải đáp cho các câu hỏi sau: Có phải Đức Chúa Trời là một đấng hiếu chiến, như một số người tin, và ngài cho phép hay thậm chí muốn thấy những đau khổ xảy ra trong chiến tranh? Hoặc có phải ngài thụ động và không quan tâm đến những người bị áp bức?

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng câu trả lời của Kinh Thánh khác xa với những ý kiến trên. Sự thật là từ xa xưa cho đến ngày nay, quan điểm của Đức Chúa Trời về chiến tranh không hề thay đổi. Chúng ta hãy xem những điều Kinh Thánh nói về quan điểm của Đức Chúa Trời về chiến tranh vào thời xa xưa cũng như khi Chúa Giê-su sống trên đất vào thế kỷ thứ nhất. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu được thời nay Đức Chúa Trời nghĩ gì về chiến tranh và liệu chiến tranh sẽ tồn tại mãi với nhân loại không.