Skip to content

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không tham gia chiến tranh?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không tham gia chiến tranh?

Nhân Chứng Giê-hô-va không tham gia chiến tranh vì những lý do sau:

  1. Vâng lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói những người thờ phượng Đức Chúa Trời sẽ “lấy gươm rèn lưỡi-cày” và “chẳng còn tập sự chiến-tranh”.​—Ê-sai 2:4.

  2. Vâng lời Chúa Giê-su. Chúa Giê-su bảo sứ đồ Phi-e-rơ: “Hãy tra gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Ma-thi-ơ 26:52). Vì thế, Chúa Giê-su cho thấy các môn đồ ngài sẽ không cầm vũ khí.

    Môn đồ Chúa Giê-su vâng theo mệnh lệnh của ngài là “không thuộc về thế gian” bằng cách cương quyết giữ vị thế trung lập về chính trị (Giăng 17:16). Họ không chống lại các cuộc chiến hoặc những người tham gia quân đội.

  3. Yêu thương người khác. Chúa Giê-su ra chỉ thị cho môn đồ là hãy “yêu thương nhau” (Giăng 13:34, 35). Thế nên, họ hợp thành đoàn thể anh em quốc tế, trong đó không bao giờ một thành viên nào cầm vũ khí chống anh em mình.—1 Giăng 3:10-12.

  4. Gương của tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu. Bách khoa từ điển về tôn giáo và chiến tranh (Encyclopedia of Religion and War) cho biết: “Các môn đồ của Chúa Giê-su thời ban đầu không tham gia chiến tranh và quân đội”, họ biết rằng các thực hành ấy “không phù hợp với tình yêu thương của Chúa Giê-su và mệnh lệnh yêu kẻ thù”. Tương tự thế, nhà thần học người Đức, Peter Meinhold, nhận xét về các môn đồ thời ban đầu của Chúa Giê-su: “Người ta cho rằng không thể nào vừa là tín đồ đạo Đấng Ki-tô vừa là lính chiến”.

Đóng góp cho cộng đồng

Nhân Chứng Giê-hô-va là công dân hữu ích cho xã hội và không là mối đe dọa cho an ninh quốc gia nơi họ sinh sống. Chúng tôi tôn trọng các bậc cầm quyền, phù hợp với những lời này của Kinh Thánh:

  • “Hãy vâng phục các bậc cầm quyền”.—Rô-ma 13:1.

  • “Của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời”.—Ma-thi-ơ 22:21.

Thế nên, chúng tôi vâng theo luật pháp, trả thuế và hợp tác với chính phủ trong việc cung cấp lợi ích cho cộng đồng.