Sekarea 5:1-11

  • Ponatshegelo 6: Momeno o o fofang (1-4)

  • Ponatshegelo 7: Nkgo e e lekanyang dijo tsa ditlhaka (5-11)

    • Mosadi yo o mo teng ga yone o bidiwa Bosula (8)

    • Nkgo eno e isiwa kwa Shinare (9-11)

5  Ke ne ka leba kwa godimo gape mme ka bona momeno o o fofang.  O ne a mpotsa jaana: “O bona eng?” Ke ne ka re: “Ke bona momeno o o fofang, wa boleele jwa dimetara di le robongwe* le bophara jwa dimetara di ka nna nnê le halofo.”*  Foo o ne a nthaya a re: “Eno ke phutso e e yang kwa godimo ga lefatshe lotlhe, ka gonne mongwe le mongwe yo o utswang,+ jaaka go kwadilwe ka fa letlhakoreng le lengwe la momeno ono, ga a otlhaiwa; le mongwe le mongwe yo o dirang maikano,+ jaaka go kwadilwe ka fa letlhakoreng le lengwe la one, ga a otlhaiwa.  Jehofa wa masomosomo a re, ‘Ke dirile gore phutso e tsene mo ntlong ya legodu le mo ntlong ya motho yo o dirang maikano a maaka ka leina la me; mme e tla tswelela e le mo ntlong eo e bo e e fedisa mmogo le dikota tsa yone le maje a yone.’”  Foo moengele yo o neng a bua le nna o ne a nkatamela mme a nthaya a re: “Tsweetswee leba kwa godimo mme o bone gore ke eng se se tswang.”  Ke ne ka mmotsa jaana: “Selo seno ke eng?” O ne a nkaraba jaana: “Selo se se tswang seno ke nkgo e e dirisiwang go lekanya dijo tsa ditlhaka.”* O ne a tswelela a re: “Eno ke tsela e ba lebegang ka yone mo lefatsheng lotlhe.”  Mme ke ne ka bona sekhurumelo se se kgolokwe sa lloto se khurumolwa, mme go ne go na le mosadi a ntse mo teng ga nkgo eo.  Ka jalo, o ne a re: “Leina la mosadi yono ke Bosula.”* Go tswa foo, o ne a mmusetsa mo nkgong eo a bo a e khurumela ka sekhurumelo se se bokete sa lloto.  Foo ke ne ka leba kwa godimo mme ka bona go tla basadi ba babedi, mme ba ne ba fofa. Ba ne ba na le diphuka tse di tshwanang le tsa mogolori. Mme ba ne ba tsholeletsa nkgo eo kwa loaping.* 10  Ka jalo, ke ne ka botsa moengele yo o neng a bua le nna ka re: “Ba isa kae nkgo eno?” 11  O ne a nkaraba a re: “Ba e isa kwa lefatsheng la Shinare*+ gore ba ye go mo agela ntlo teng; mme fa e sena go agiwa, o tla bewa gone koo kwa lefelong le a tshwanetseng go nna mo go lone.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “dikubita di le 20.” Bona Dintlha B14.
Seheb., “dikubita di le 10.”
Seheb., “ke ifa,” fano go buiwa ka mmanki o o dirisiwang go lekanya ifa. Ifa e lekana le 22 L. Bona Dintlha B14.
Kgotsa “Boikepo.”
Seheb., “kwa godimo fa gare ga lefatshe le legodimo.”
Go tewa Babelonia.