Samuele wa Ntlha 9:1-27

  • Samuele o kopana le Saulo (1-27)

9  Go ne go na le monna mongwe wa Benjamine yo o bidiwang Kishe,+ morwa Abiele, morwa Serore, morwa Bekorathe, morwa Afia, e le Mobenjamine,+ mme monna yoo o ne a humile thata.  O ne a na le morwa yo o bidiwang Saulo,+ yo o neng a le mmotlana e bile a le montle, go ne go se na monna ope mo Baiseraeleng yo o neng a le montle go mo feta. O ne a le moleele go feta batho botlhe, mme ba ne ba fitlha mo magetleng a gagwe fela.  Fa ditonki* tsa ga rraagwe Saulo e bong Kishe di ne di timetse, Kishe o ne a raya morwawe e bong Saulo a re: “Tsweetswee, tsamaya le mongwe wa batlhokomedi mme o ye go batla ditonki.”  Ba ne ba ralala kgaolo e e dithaba ya Eferaime ba bo ba ralala lefatshe la Shalisha, mme ba ne ba se ka ba di bona. Ba ne ba tsamaya go ralala lefatshe la Shaalime, mme ditonki di ne di seyo koo. Ba ne ba ralala lefatshe lotlhe la Babenjamine, mme ba se ka ba di bona.  Ba ne ba goroga mo lefatsheng la Sufe, mme Saulo o ne a raya motlhokomedi wa gagwe yo o neng a na le ene a re: “Tlaa, a re boe, gore rre a se ka a simolola go tshwenyega ka rona go na le go tshwenyega ka ditonki.”+  Mme motlhokomedi o ne a mo araba a re: “Bona, go na le monna wa Modimo mo motseng ono, monna yo o tlotlegang. Sotlhe se a se buang se a diragala.+ A re ye teng gone jaanong. Gongwe a ka re bolelela gore re tseye tsela efe.”  Foo Saulo o ne a raya motlhokomedi wa gagwe a re: “Fa re ya kwa monneng yoo, re tla mo isetsa eng? Ga go na senkgwe mo dikgetsaneng tsa rona; ga go na sepe se re ka se isetsang monna wa Modimo wa boammaaruri e le mpho. Ke eng se re nang le sone?”  Ka jalo, motlhokomedi o ne a araba Saulo gape a re: “Ke tshotse kwatara ya shekele* ya selefera. Ke tla e naya monna wa Modimo wa boammaaruri, mme o tla re bolelela gore re tseye tsela efe.”  (Mo metlheng ya bogologolo kwa Iseraele, seno ke se monna a neng a ka se bua fa a ya go batla kaelo ya Modimo: “Tlang, mme re yeng kwa mmoning.”*+ Gonne mo metlheng ya bogologolo, yo e leng moporofeti gompieno o ne a tle a bidiwe mmoni.) 10  Foo Saulo o ne a raya motlhokomedi wa gagwe a re: “Se o se buileng se molemo. A re tsamaye.” Ka jalo, ba ne ba ya kwa motseng o monna wa Modimo wa boammaaruri a neng a le kwa go one. 11  Fa ba ntse ba tlhatloga mo thotaneng ba ya kwa motseng oo, ba ne ba kopana le basetsana ba tswa ba ya go ga metsi. Ka jalo, ba ne ba ba raya ba re: “A mmoni o teng+ mo lefelong leno?” 12  Ba ne ba araba ba re: “O teng. Bonang, o fela fa pele ga lona. Jaanong itlhaganeleng ka ntlha ya gore gompieno o tlile mo motseng, ka gonne batho ba ntsha setlhabelo+ mo lefelong le le kwa godimo le le boitshepo gompieno.+ 13  Fela fa lo tsena mo motseng, lo tla mmona pele ga a tlhatlogela kwa lefelong leo le le kwa godimo a ya go ja. Batho ga ba kitla ba ja go fitlha a goroga, ka gonne ke ene a segofatsang setlhabelo. Fa a sena go dira jalo, ba ba laleditsweng ba ka nna ba ja. Jaanong tsamayang gone jaanong mme lo tla mmona.” 14  Ka jalo, ba ne ba ya kwa motseng. Fa ba ntse ba tsamaela kwa bogareng jwa motse, Samuele o ne a tla go ba kgatlhantsha gore ba ye kwa lefelong le le kwa godimo le le boitshepo. 15  Letsatsi pele ga Saulo a tla, Jehofa o ne a boleletse* Samuele jaana: 16  “Kamoso mo e ka nnang ka nako eno, ke tla romela monna yo o tswang kwa lefatsheng la Benjamine+ kwa go wena. O tshwanetse go mo tlotsa gore a nne moeteledipele wa batho ba me ba Iseraele,+ mme o tla golola batho ba me mo seatleng sa Bafilisitia. Gonne ke bone gore batho ba me ba a boga e bile selelo sa bone se gorogile mo go nna.”+ 17  E rile Samuele a bona Saulo, Jehofa o ne a mo raya a re: “Yono ke monna yo ke go boleletseng ka ene ke re, ‘Yono ke ene yo o tla busang batho ba me.’”*+ 18  Go tswa foo, Saulo o ne a ya kwa go Samuele mo kgorong ya motse mme a re: “Tsweetswee, a ko o mpolelele, ntlo ya mmoni e kae?” 19  Samuele o ne a araba Saulo a re: “Ke nna mmoni. Tsamayang kwa pele ga me lo ye kwa lefelong le le kwa godimo le le boitshepo, mme lo tla ja le nna gompieno.+ Ke tla lo naya tsela mo mosong e bile ke tla lo bolelela sotlhe se lo batlang go se itse.* 20  Mme ditonki tse di neng di timetse mo malatsing a mararo a a fetileng,+ o se ka wa tshwenyega ka tsone ka gonne di bonwe. Mme sotlhe se se eletsegang mo Iseraele ke sa ga mang? A ga se sa gago le sa botlhe ba lelapa la ga rrago?”+ 21  Fa a rialo, Saulo o ne a mo araba a re: “A ga ke Mobenjamine wa lotso lo lonnye thata mo ditsong tsa Iseraele,+ e bile a lelapa la gaetsho ga se le e seng la sepe mo malapeng otlhe a lotso lwa ga Benjamine? Ka jalo, ke ka ntlha yang fa o buile le nna ka tsela eno?” 22  Go tswa foo, Samuele o ne a tsaya Saulo le motlhokomedi wa gagwe mme a ba isa kwa holong ya bojelo a bo a ba naya manno a a tlotlegang thata mo go botlhe ba ba laleditsweng; go ne go na le banna ba ka nna 30. 23  Samuele o ne a raya moapei a re: “Tlisa karolo e ke neng ka go e naya mme ka go raya ka re, ‘E beele kwa thoko.’” 24  Foo moapei o ne a tsholetsa leoto le nama e e mo go lone a bo a le baya fa pele ga ga Saulo. Mme Samuele o ne a re: “Se se neng se beetswe kwa thoko ke seno se beilwe fa pele ga gago. Se je, ka gonne ba ne ba go beetse sone ka ntlha ya tiragalo eno. Gonne ke ne ke ba reile ka re, ‘Ke na le baeng.’” Ka jalo, Saulo o ne a ja le Samuele mo letsatsing leo. 25  Morago ga moo, ba ne ba fologa mo lefelong le le kwa godimo le le boitshepo+ ba ya kwa motseng, mme o ne a tswelela a bua le Saulo ba le kwa godimo ga ntlo. 26  Ba ne ba tsoga phakela thata, mme fa letsatsi le tlhaba Samuele o ne a bitsa Saulo kwa godimo ga ntlo, a re: “Ipaakanye, gore ke tle ke go neye tsela.” Ka jalo, Saulo o ne a tsoga mme ene le Samuele ba tswela kwa ntle. 27  E rile ba ntse ba fologela kwa thoko ga motse, Samuele o ne a raya Saulo a re: “Bolelela motlhokomedi+ gore a tsamaele kwa pele ga rona,” ka jalo o ne a fetela kwa pele ga bone. “Mme wena, jaanong ema fano ka nakwana, gore ke tle ke dire gore o utlwe lefoko la Modimo.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “ditonki tse dinamagadi.”
Shekele e lekana le 11,4 g. Bona Dintlha B14.
Seheb., “o ne a butse tsebe ya ga.”
Kgotsa “yo o tla bolokang batho ba me ba le mo teng ga melelwane.”
Seheb., “sotlhe se se mo pelong ya lona.”