Samuele wa Ntlha 25:1-44

  • Loso lwa ga Samuele (1)

  • Nabale o gana go thusa banna ba ga Dafide (2-13)

  • Abigaile o dira dilo ka botlhale (14-35)

    • ‘Kgetsi ya botshelo ya ga Jehofa’ (29)

  • Jehofa o fedisa botshelo jwa ga Nabale yo o se nang tlhaloganyo (36-38)

  • Abigaile e nna mosadi wa ga Dafide (39-44)

25  Fa nako e ntse e tsamaya, Samuele+ o ne a swa; mme Baiseraele botlhe ba ne ba phuthega mmogo go tla go mo hutsafalela le go mo fitlha kwa ntlong ya gagwe kwa Rama.+ Go tswa foo, Dafide o ne a tsamaya a ya kwa nageng ya Parana.  Jaanong go ne go na le monna mongwe kwa Maone+ yo diruiwa tsa gagwe di neng di le kwa Karemele.*+ Monna yoo o ne a humile thata; o ne a na le dinku di le 3 000 le dipodi di le 1 000, mme ka nako eo o ne a beola dinku tsa gagwe kwa Karemele.  Leina la monna yoo e ne e le Nabale,+ mme leina la mosadi wa gagwe e ne e le Abigaile.+ Mosadi yoo o ne a na le temogo e bile a le montle, le fa go ntse jalo monna wa gagwe, yo e neng e le Mokalebe,+ o ne a le bogale e bile o ne a itshwara ka tsela e e sa siamang.+  Dafide o ne a utlwela a le kwa nageng gore Nabale o ne a beola dinku tsa gagwe.  Ka jalo, Dafide o ne a romela makawana a le lesome kwa go ene mme Dafide o ne a raya makawana ao a re: “Yang kwa Karemele, mme fa lo fitlha kwa go Nabale lo mmotse mo leineng la me gore o tsoga jang.  Go tswa foo, lo mo reye lo re, ‘E kete o ka tshela lobaka lo loleele e bile e kete o ka nna le botsogo jo bo siameng* mme e kete ba lelapa la gago ba ka nna le botsogo jo bo siameng e bile e kete dilo di ka tsamaela sotlhe se o nang le sone sentle.  Jaanong ke utlwile gore o beola dinku. Fa badisa ba gago ba ne ba na le rona, ga re a ka ra ba gobatsa+ e bile ga ba a ka ba fitlhela sepe se timetse mo nakong yotlhe fa ba ne ba le mo Karemele.  Botsa makawana a gago, mme a tla go bolelela. E kete o ka amogela makawana a me, ka gonne re tlile ka nako e e itumedisang.* Tsweetswee, naya batlhanka ba gago le morwao Dafide sepe fela se o ka se kgonang.’ ”+  Ka jalo, makawana a ga Dafide a ne a tsamaya mme a bolelela Nabale dilo tseno tsotlhe tse Dafide a neng a di buile. Fa makawana ao a fetsa, 10  Nabale o ne a araba batlhanka ba ga Dafide a re: “Dafide ke mang, le morwa Jese ke mang? Malatsi ano batlhanka ba le bantsi ba tlogela beng ba bone.+ 11  A ke tshwanetse go tsaya senkgwe sa me le metsi a me le nama e ke e tlhabetseng babeodi ba me ke bo ke e naya banna ba ke sa itseng gore ba tswa kae?” 12  Fa a rialo, makawana a ga Dafide a ne a boa mme a mmolelela mafoko ano otlhe. 13  Ka yone nako eo, Dafide o ne a raya banna ba gagwe a re: “A mongwe le mongwe a gatlhe tšhaka ya gagwe!”+ Ka jalo, botlhe ba ne ba gatlha ditšhaka tsa bone, Dafide le ene o ne a gatlha tšhaka ya gagwe, mme banna ba ka nna 400 ba ne ba tsamaya le Dafide, fa banna ba le 200 bone ba ne ba setse le dithoto. 14  Mo nakong eo, mongwe wa batlhanka o ne a begela Abigaile, mosadi wa ga Nabale jaana: “Dafide o ne a romela barongwa go tswa kwa nageng gore ba eleletse mong wa rona botsogo jo bo siameng, le fa go ntse jalo, o ne a goa a ba tlhapatsa.+ 15  Banna bao ba ne ba le molemo thata mo go rona. Ga ba ise ba ko ba re gobatse, e bile ga re a ka ra timelelwa ke sepe mo nakong yotlhe fa re ne re na le bone kwa nageng.+ 16  Ba ne ba tshwana le lobota lo lo sireletsang go re dikologa, bosigo le motshegare, nako yotlhe fa re ne re na le bone re disitse letsomane. 17  Jaanong dira tshwetso ya gore o tla dira eng, ka gonne ruri seno se tla felela ka gore mong wa rona le botlhe ba lelapa la gagwe ba welwe ke masetlapelo,+ mme ene ke motho yo o se nang mosola*+ mo motho ope a ka se kang a bua le ene.” 18  Ka jalo, Abigaile+ o ne a itlhaganela a tsaya dinkgwe di le 200, dinkgo tse dikgolo tsa beine di le pedi, dinku tse di baakantsweng di le tlhano, dimmanki* di le tlhano tsa mabele a a gadikilweng, dikuku tse di dirilweng ka morara* o o swabisitsweng di le 100 le dikuku tse di dirilweng ka difeige tse di kgobilweng di le 200 a bo a di pega tsotlhe mo ditonking.+ 19  Go tswa foo, o ne a raya batlhanka ba gagwe a re: “Tsamaelang kwa pele ga me; ke tla lo sala morago.” Mme o ne a se ka a bolelela monna wa gagwe sepe. 20  Fa a ntse a fologela a palame tonki mme a sirilwe ke thaba, ka yone nako eo Dafide le banna ba gagwe ba ne ba fologela ba tla kwa go ene mme o ne a kopana le bone. 21  Jaanong Dafide o ne a ntse a re: “Ke ne ke direla lefela fa ke ne ke disa sengwe le sengwe sa monna yono kwa nageng. Ga go na sepe sa dilo tsa gagwe se se neng sa timela,+ le fa go ntse jalo o duela molemo o ke o dirileng ka bosula.+ 22  E kete Modimo a ka otlhaya baba ba me* botlhoko fa nka letla monna ope* mo banneng ba gagwe gore a falole go fitlha mo mosong.” 23  E rile Abigaile a bona Dafide, o ne a fologa ka bonako mo tonking mme a khubama fa pele ga ga Dafide a bo a inama a ikoba. 24  Go tswa foo, o ne a wela fa dinaong tsa gagwe mme a re: “Morena wa me, pega nna molato; mma lelata la gago le bue le wena mme o reetse mafoko a lelata la gago. 25  Tsweetswee, a morena wa me a se ka a tlhoma mogopolo mo go Nabale+ yono yo o se nang mosola, ka gonne o ntse fela jaaka leina la gagwe. Leina la gagwe ke Nabale,* mme ke sematla. Mme nna, lelata la gago, ga ke a ka ka bona makawana a morena wa me a neng a a romile. 26  Mme jaanong, morena wa me, ke ikana ka Jehofa Modimo yo o tshelang le ka wena, Jehofa ke ene a go thibetseng+ gore o se ka wa nna le molato wa madi+ le gore o se ka wa ipusolosetsa* ka seatla sa gago. E kete baba ba gago le ba ba senkang go utlwisa morena wa me botlhoko ba ka nna jaaka Nabale. 27  Jaanong a mpho*+ eno e nna lelata la gago ke e tliseditseng morena wa me e newe makawana a a setseng morena wa me morago.+ 28  Tsweetswee, itshwarele boleo jwa lelata la gago, ka gonne ruri Jehofa o tla dira gore ditlogolwana tsa gago e nne dikgosi ka lobaka lo loleele,+ ka ntlha ya gore morena wa me o tlhabana dintwa tsa ga Jehofa,+ e bile ga go a fitlhelwa bosula bope mo go wena malatsi otlhe a gago.+ 29  Fa mongwe a go lelekisa e bile a batla go go bolaya, botshelo jwa morena wa me bo tla bo bo sireletsegile bo le mo kgetsing ya botshelo bo tlhokometswe ke Jehofa, Modimo wa gago, mme matshelo a baba ba gago, o tla a konopela kgakala jaaka maje a tswa mo motsekeding.* 30  Mme fa Jehofa a diretse morena wa me dilo tsotlhe tse di molemo tse a di solofeditseng a bo a go tlhoma go nna moeteledipele wa Iseraele,+ 31  ga o kitla o utlwa botlhoko kgotsa o ikwatlhaya* mo pelong ya gago ka go bo o ile wa bolaya motho go se na lebaka le ka go bo o ile wa letla seatla sa morena wa me se ipusolosetsa.*+ Fa Jehofa a direla morena wa me molemo, o gakologelwe lelata la gago.” 32  Foo Dafide o ne a raya Abigaile a re: “A go bakwe Jehofa, Modimo wa Iseraele, yo o go rometseng mo letsatsing leno gore o tle go nkgatlhantsha! 33  Mme a Modimo a go segofatse ka ntlha ya botlhale jwa gago! E kete o ka segofadiwa ka go bo o nthibetse mo letsatsing leno gore ke se ka ka nna le molato wa madi+ le gore ke se ka ka ipusolosetsa* ka diatla tsa me. 34  Ke ikana ka Jehofa, Modimo wa Iseraele, yo o nthibetseng gore ke se ka ka go gobatsa,+ go seng jalo fa o ka bo o sa itlhaganelela go tla go nkgatlhantsha,+ mo mosong go ne go tla bo go se na monna ope* wa ga Nabale yo o setseng.”+ 35  Foo Dafide o ne a amogela se a neng a se mo tliseditse mme a mo raya a re: “Boela kwa ntlong ya gago ka kagiso. Bona, ke go utlwile mme ke tla go naya se o se kopileng.” 36  Moragonyana Abigaile o ne a boela kwa go Nabale yo o neng a ijesa monate jaaka kgosi mo ntlong ya gagwe, mme Nabale* o ne a itumetse e bile a tagilwe thata. O ne a se ka a mmolelela sepe go fitlha bo sa. 37  Mo mosong, fa Nabale a ne a tlhapogetswe, mosadi wa gagwe o ne a mmolelela dilo tseno. Mme pelo ya gagwe e ne ya nna jaaka ya motho yo o suleng, mme o ne a nna fela a sa tshikhinyege jaaka leje. 38  Malatsi a ka nna lesome moragonyana, Jehofa o ne a fedisa botshelo jwa ga Nabale. 39  E rile Dafide a utlwa gore Nabale o ne a sule, o ne a re: “A go bakwe Jehofa, yo o neng a seka kgetsi ya me+ ya go kgobiwa ke Nabale+ le yo o thibetseng motlhanka wa gagwe gore a se ka a dira sepe se se bosula,+ e bile Jehofa o buseditse bosula jwa ga Nabale mo tlhogong ya gagwe!” Go tswa foo, Dafide o ne a roma batlhanka ba gagwe go kopa Abigaile gore a mo tseye a nne mosadi wa gagwe. 40  Ka jalo, batlhanka ba ga Dafide ba ne ba ya kwa go Abigaile kwa Karemele mme ba mo raya ba re: “Dafide o re romile kwa go wena gore re tle go go tsaya gore o nne mosadi wa gagwe.” 41  Ka yone nako eo, o ne a ema a bo a ikoba sefatlhego sa gagwe se lebile fa fatshe mme a re: “Ke iketleeleditse go nna motlhanka yo o tla tlhapisang dinao+ tsa batlhanka ba morena wa me.” 42  Go tswa foo, Abigaile+ o ne a itlhaganela a bo a palama tonki ya gagwe mme malata a gagwe a le matlhano a ne a tsamaya fa morago ga gagwe; o ne a tsamaya le barongwa ba ga Dafide mme a nna mosadi wa gagwe. 43  Gape Dafide o ne a nyetse Ahinoame+ yo o tswang kwa Jesereele,+ mme basadi bao ka bobedi ba ne ba nna basadi ba gagwe.+ 44  Mme Saulo o ne a tsere morwadie e bong Mikale,+ mosadi wa ga Dafide, a bo a mo naya Palati+ morwa Laishe, yo o neng a tswa kwa Galime.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Motse mongwe kwa Juda; ga se Thaba ya Karemele.
Kgotsa “e kete o ka nna le kagiso.”
Seheb., “ka letsatsi le le molemo.”
Kgotsa “yo o se nang molemo wa sepe.”
Seheb., “dilekanyo tsa sea.” Sea e lekana le 7,33 L. Bona Dintlha B14.
Kgotsa “diterebe; moretlwa.”
Kgotsa gongwe “a ka nkotlhaya.”
Seheb., “fa nka letla ope yo o tlhapologelang mo loboteng.” Polelwana ya Sehebera e e dirisiwang go sotla banna.
Mo go kayang “Seeleele; Sematla.”
Kgotsa “wa tlisa poloko.”
Seheb., “tshegofatso.”
Kgotsa “jaaka e kete a tswa mo khuting ya motsekedi.”
Seheb., “o kgokgweetsega kgotsa o kgopiwa.”
Kgotsa “se tlisa poloko.”
Kgotsa “ka tlisa poloko.”
Seheb., “go se na ope yo o tlhapologelang mo loboteng.” Polelwana ya Sehebera e e dirisiwang go sotla banna.
Seheb., “pelo ya ga Nabale.”