Levitico 9:1-24

9  At nangyari nga na noong ikawalong+ araw ay tinawag ni Moises si Aaron at ang kaniyang mga anak at ang matatandang lalaki ng Israel.  Pagkatapos ay sinabi niya kay Aaron: “Kumuha ka para sa iyong sarili ng isang batang guya bilang handog ukol sa kasalanan+ at isang barakong tupa bilang handog na sinusunog,+ malulusog, at ihandog mo ang mga iyon sa harap ni Jehova.+  Ngunit sa mga anak ni Israel ay sasalitain mo, na sinasabi, ‘Kumuha kayo ng isang kambing na lalaki+ bilang handog ukol sa kasalanan at ng isang guya at ng isang batang barakong tupa,+ bawat isa ay isang taóng gulang, malulusog, bilang handog na sinusunog,  at ng isang toro at ng isang barakong tupa bilang mga haing pansalu-salo+ upang ihain ang mga iyon sa harap ni Jehova, at ng handog na mga butil+ na nilagyan ng langis, sapagkat ngayon magpapakita si Jehova sa inyo.’”+  Sa gayon ay dinala nila sa harap ng tolda ng kapisanan yaong iniutos ni Moises. Pagkatapos ay lumapit ang buong kapulungan at tumayo sa harap ni Jehova.+  At sinabi ni Moises: “Ito ang bagay na iniutos ni Jehova na dapat ninyong gawin, upang ang kaluwalhatian ni Jehova ay magpakita sa inyo.”+  Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron: “Lumapit ka sa altar at iharap mo ang iyong handog ukol sa kasalanan+ at ang iyong handog na sinusunog, at magbayad-sala+ ka para sa iyong sarili at para sa iyong sambahayan; at iharap mo ang handog ng bayan+ at magbayad-sala+ ka para sa kanila, gaya ng iniutos ni Jehova.”  Si Aaron ay kaagad na lumapit sa altar at pinatay ang guya na handog ukol sa kasalanan na para sa kaniya.+  Pagkatapos ay iniharap ng mga anak ni Aaron sa kaniya ang dugo+ at isinawsaw niya ang kaniyang daliri sa dugo+ at inilagay iyon sa mga sungay ng altar,+ at ang natitirang dugo ay ibinuhos niya sa paanan ng altar. 10  At ang taba+ at ang mga bato at ang lamad ng atay mula sa handog ukol sa kasalanan ay pinausok niya sa ibabaw ng altar,+ gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 11  At ang karne at ang balat ay sinunog niya sa apoy sa labas ng kampo.+ 12  Pagkatapos ay pinatay niya ang handog na sinusunog at ibinigay ng mga anak ni Aaron sa kaniya ang dugo at iwinisik niya iyon sa palibot ng altar.+ 13  At ibinigay nila sa kaniya ang handog na sinusunog ayon sa mga piraso nito at ang ulo, at pinausok niya ang mga iyon sa ibabaw ng altar.+ 14  Bukod diyan, hinugasan niya ang mga bituka at ang mga binti at pinausok ang mga iyon sa ibabaw ng handog na sinusunog sa ibabaw ng altar.+ 15  Iniharap niya ngayon ang handog ng bayan+ at kinuha ang kambing na handog ukol sa kasalanan na para sa bayan at pinatay ito at naghandog para sa kasalanan sa pamamagitan niyaon gaya ng una. 16  Pagkatapos ay iniharap niya ang handog na sinusunog at inihandog iyon ayon sa karaniwang pamamaraan.+ 17  Sumunod ay iniharap niya ang handog na mga butil+ at kaniyang pinunô niyaon ang kaniyang kamay at pinausok iyon sa ibabaw ng altar, bukod pa sa handog na sinusunog sa umaga.+ 18  Pagkatapos niyaon ay pinatay niya ang toro at ang barakong tupa na haing pansalu-salo+ na para sa bayan. Nang magkagayon ay ibinigay ng mga anak ni Aaron sa kaniya ang dugo at iwinisik niya iyon sa palibot ng altar.+ 19  Kung tungkol sa matatabang bahagi+ ng toro at sa matabang buntot+ ng barakong tupa at sa bumabalot na taba at sa mga bato at sa lamad ng atay, 20  inilagay nila ngayon ang matatabang bahagi sa ibabaw ng mga dibdib,+ pagkatapos niyaon ay pinausok niya ang matatabang bahagi sa ibabaw ng altar. 21  Ngunit ang mga dibdib at ang kanang binti ay ikinaway ni Aaron bilang handog na ikinakaway+ sa harap ni Jehova, gaya ng iniutos ni Moises. 22  Pagkatapos ay itinaas ni Aaron sa bayan ang kaniyang mga kamay at pinagpala sila+ at bumaba+ mula sa paghaharap ng handog ukol sa kasalanan at ng handog na sinusunog at ng mga haing pansalu-salo. 23  Nang dakong huli ay pumasok si Moises at si Aaron sa tolda ng kapisanan at lumabas at pinagpala ang bayan.+ At ang kaluwalhatian ni Jehova+ ay nagpakita sa buong bayan, 24  at may lumabas na apoy mula sa harap ni Jehova+ at pinasimulan nitong tupukin ang handog na sinusunog at ang matatabang bahagi sa ibabaw ng altar. Nang makita iyon ng buong bayan, sila ay nagsigawan+ at isinubsob ang kanilang mga mukha.

Talababa