Levitico 1:1-17

1  At tinawag ni Jehova si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tolda ng kapisanan,+ na sinasabi:  “Salitain mo sa mga anak ni Israel,+ at sabihin mo sa kanila, ‘Kung ang isang tao sa inyo ay maghahandog ng handog kay Jehova mula sa mga alagang hayop, ihahandog ninyo ang inyong handog mula sa bakahan at mula sa kawan.  “‘Kung ang kaniyang handog ay handog na sinusunog+ mula sa bakahan, isang lalaki, yaong malusog,+ ang ihahandog niya. Sa pasukan ng tolda ng kapisanan ay ihahandog niya iyon nang kusang-loob sa harap ni Jehova.+  At ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo ng handog na sinusunog, at ito ay malugod na tatanggapin+ para sa kaniya upang magbayad-sala para sa kaniya.+  “‘Pagkatapos ay papatayin ang guyang toro sa harap ni Jehova; at ihaharap ng mga anak ni Aaron, na mga saserdote,+ ang dugo at iwiwisik ang dugo sa palibot ng altar,+ na nasa pasukan ng tolda ng kapisanan.  At ang handog na sinusunog ay babalatan at pagpuputul-putulin ayon sa mga bahagi nito.+  At ang mga anak ni Aaron, na mga saserdote, ay maglalagay ng apoy sa ibabaw ng altar+ at mag-aayos ng kahoy sa apoy.+  At aayusin ng mga anak ni Aaron, na mga saserdote, ang mga pinagputul-putol+ na ang ulo at taba ang nasa ibabaw ng kahoy na nasa apoy na nasa ibabaw ng altar.  At ang mga bituka+ nito at ang mga binti nito ay huhugasan ng tubig; at pauusukin ng saserdote ang lahat ng iyon sa ibabaw ng altar bilang handog na sinusunog, isang handog na pinaraan sa apoy na nakagiginhawang amoy para kay Jehova.+ 10  “‘At kung ang kaniyang handog bilang handog na sinusunog ay mula sa kawan,+ mula sa mga batang barakong tupa o sa mga kambing, isang lalaki,+ yaong malusog, ang ihahandog niya.+ 11  At papatayin iyon sa panig ng altar sa dakong hilaga sa harap ni Jehova, at iwiwisik ng mga anak ni Aaron, na mga saserdote, ang dugo nito sa palibot ng altar.+ 12  At pagpuputul-putulin niya iyon sa mga bahagi nito at ang ulo nito at ang taba nito, at aayusin ng saserdote ang mga iyon sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy na nasa ibabaw ng altar.+ 13  At huhugasan niya ng tubig ang mga bituka+ at ang mga binti;+ at lahat ng iyon ay ihahandog ng saserdote at pauusukin+ iyon sa ibabaw ng altar. Iyon ay handog na sinusunog, isang handog na pinaraan sa apoy na nakagiginhawang amoy para kay Jehova.+ 14  “‘Gayunman, kung ang kaniyang handog bilang handog na sinusunog para kay Jehova ay mula sa mga ibon, ihahandog nga niya ang kaniyang handog mula sa mga batu-bato+ o sa mga inakáy na kalapati.+ 15  At dadalhin iyon ng saserdote sa altar at gigilitan+ niya ang ulo nito at pauusukin niya iyon sa ibabaw ng altar, ngunit ang dugo nito ay patutuluing mabuti sa tagiliran ng altar. 16  At aalisin niya ang butsi nito pati na ang mga balahibo nito at itatapon niya iyon sa tabi ng altar, sa dakong silangan, sa dakong para sa abo ng taba.+ 17  At babaakin niya iyon sa mga pakpak nito. Hindi niya iyon paghihiwalayin.+ Pagkatapos ay pauusukin iyon ng saserdote sa ibabaw ng altar sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy. Iyon ay handog na sinusunog,+ isang handog na pinaraan sa apoy na nakagiginhawang amoy para kay Jehova.+

Talababa