Levitico 18:1-30

18  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises, na sinasabi:  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Ako ay si Jehova na inyong Diyos.+  Ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto, na inyong tinahanan, ay huwag ninyong gagawin;+ at ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Canaan, na pagdadalhan ko sa inyo, ay huwag ninyong gagawin;+ at sa kanilang mga batas ay huwag kayong lalakad.  Ang aking mga hudisyal na pasiya+ ay isagawa ninyo, at ang aking mga batas+ ay tuparin ninyo upang makalakad kayo ayon sa mga iyon.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos.  At tutuparin ninyo ang aking mga batas at ang aking mga hudisyal na pasiya, na kung gagawin ng isang tao ay mabubuhay rin siya sa pamamagitan ng mga iyon.+ Ako ay si Jehova.+  “‘Huwag kayong lalapit, sinumang tao sa inyo, sa sinumang malapit na kamag-anak niya sa laman upang maghantad ng kahubaran.+ Ako ay si Jehova.  Ang kahubaran ng iyong ama+ at ang kahubaran ng iyong ina ay huwag mong ihahantad. Siya ay iyong ina. Huwag mong ihahantad ang kaniyang kahubaran.  “‘Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ihahantad.+ Iyon ay kahubaran ng iyong ama.  “‘Kung tungkol sa kahubaran ng iyong kapatid na babae, na anak ng iyong ama o anak ng iyong ina, ipinanganak man sa sambahayan ding iyon o ipinanganak sa labas niyaon, huwag mong ihahantad ang kanilang kahubaran.+ 10  “‘Kung tungkol sa kahubaran ng anak na babae ng iyong anak na lalaki o ng anak na babae ng iyong anak na babae, huwag mong ihahantad ang kanilang kahubaran, sapagkat sila ang iyong kahubaran. 11  “‘Kung tungkol sa kahubaran ng anak na babae ng asawa ng iyong ama, na supling ng iyong ama, sapagkat kapatid mo siyang babae, huwag mong ihahantad ang kaniyang kahubaran. 12  “‘Ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ama ay huwag mong ihahantad. Siya ay kadugo ng iyong ama.+ 13  “‘Ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ina ay huwag mong ihahantad, sapagkat siya ay kadugo ng iyong ina. 14  “‘Ang kahubaran ng kapatid na lalaki ng iyong ama ay huwag mong ihahantad. Huwag kang lalapit sa kaniyang asawa. Siya ay iyong tiya.+ 15  “‘Ang kahubaran ng iyong manugang na babae+ ay huwag mong ihahantad. Siya ay asawa ng iyong anak. Huwag mong ihahantad ang kaniyang kahubaran. 16  “‘Ang kahubaran ng asawa ng iyong kapatid na lalaki+ ay huwag mong ihahantad. Iyon ay kahubaran ng iyong kapatid na lalaki. 17  “‘Ang kahubaran ng isang babae at ng kaniyang anak na babae ay huwag mong ihahantad.+ Ang anak na babae ng kaniyang anak na lalaki at ang anak na babae ng kaniyang anak na babae ay huwag mong kukunin upang ihantad ang kaniyang kahubaran. Sila ay mga kadugo. Iyon ay mahalay na paggawi.+ 18  “‘At huwag mong kukunin ang isang babae bilang karagdagan sa kaniyang kapatid na babae na magiging kaagaw+ niya upang ilantad ang kaniyang kahubaran, samakatuwid ay bukod pa sa kaniya habang buháy siya. 19  “‘At huwag kang lalapit sa isang babae sa panahon ng pagreregla+ ng kaniyang karumihan upang ihantad ang kaniyang kahubaran.+ 20  “‘At huwag mong ibibigay ang iyong inilabas na semilya sa asawang babae ng iyong kasamahan upang maging marumi sa pamamagitan niyaon.+ 21  “‘At huwag mong pahihintulutang italaga+ kay Molec+ ang sinuman sa iyong supling. Huwag mong lalapastanganin+ ang pangalan ng iyong Diyos sa gayong paraan. Ako ay si Jehova.+ 22  “‘At huwag kang sisiping sa lalaki+ na katulad ng pagsiping mo sa babae.+ Iyon ay karima-rimarim na bagay. 23  “‘At huwag mong ibibigay ang iyong semilya sa anumang hayop+ upang maging marumi sa pamamagitan niyaon, at ang isang babae ay huwag tatayo sa harap ng isang hayop upang magpasiping doon.+ Iyon ay paglabag sa kung ano ang likas. 24  “‘Huwag kayong magpapakarumi sa pamamagitan ng alinman sa mga bagay na ito, sapagkat sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay na ito ay nagpakarumi ang mga bansa na itataboy ko mula sa harap ninyo.+ 25  Dahil dito ay marumi ang lupain, at lalapatan ko ito ng kaparusahan dahil sa kamalian nito, at isusuka ng lupain ang mga tumatahan sa kaniya.+ 26  At tutuparin ninyo ang aking mga batas at ang aking mga hudisyal na pasiya,+ at huwag ninyong gagawin ang alinman sa lahat ng karima-rimarim na bagay na ito, maging katutubo man o naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa gitna ninyo.+ 27  Sapagkat lahat ng karima-rimarim na bagay na ito ay ginawa ng mga tao sa lupain na nauna sa inyo,+ kung kaya marumi ang lupain. 28  Sa gayon ay hindi kayo isusuka ng lupain dahil sa pagpaparungis ninyo rito kung paanong isusuka nga nito ang mga bansa na nauna sa inyo.+ 29  Kung ang sinuman ay gagawa ng alinman sa lahat ng karima-rimarim na bagay na ito, lilipulin nga mula sa kanilang bayan ang mga kaluluwa na gumagawa niyaon.+ 30  At tutuparin ninyo ang inyong katungkulan sa akin na huwag magsagawa ng alinman sa mga karima-rimarim na kaugalian na isinagawa bago pa kayo,+ upang hindi ninyo maparumi ang inyong sarili dahil sa mga iyon. Ako ay si Jehova na inyong Diyos.’”

Talababa