Levitico 23:1-44

23  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Ang mga pangkapanahunang kapistahan+ ni Jehova na ihahayag+ ninyo ay mga banal na kombensiyon. Ito ang aking mga pangkapanahunang kapistahan:  “‘Anim na araw na maisasagawa ang gawain, ngunit sa ikapitong araw ay sabbath ng lubusang kapahingahan,+ isang banal na kombensiyon. Hindi kayo gagawa ng anumang uri ng gawain. Iyon ay sabbath kay Jehova sa lahat ng dako na inyong tinatahanan.+  “‘Ito ang mga pangkapanahunang kapistahan+ ni Jehova, mga banal na kombensiyon,+ na ihahayag ninyo sa kanilang mga takdang+ panahon:  Sa unang buwan, sa ikalabing-apat na araw ng buwan,+ sa pagitan ng dalawang gabi ay paskuwa+ kay Jehova.  “‘At sa ikalabinlimang araw ng buwang ito ay kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa kay Jehova.+ Pitong araw kayong kakain ng mga tinapay na walang pampaalsa.+  Sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na kombensiyon.+ Wala kayong gagawing anumang uri ng mabigat na gawain.  Kundi maghahandog kayo ng handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova nang pitong araw. Sa ikapitong araw ay magkakaroon ng isang banal na kombensiyon. Wala kayong gagawing anumang uri ng mabigat na gawain.’”  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises, na sinasabi: 10  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Kapag nakapasok na kayo sa lupain na ibinibigay ko sa inyo, at nagapas na ninyo ang ani nito, dadalhin din ninyo sa saserdote ang isang tungkos ng mga unang bunga+ ng inyong ani. 11  At ikakaway niya ang tungkos+ sa harap ni Jehova upang magkamit kayo ng pagsang-ayon. Sa mismong araw pagkaraan ng sabbath ay ikakaway iyon ng saserdote. 12  At sa araw na ipakakaway ninyo ang tungkos ay maghaharap kayo ng isang malusog na batang barakong tupa, na nasa unang taon nito, bilang handog na sinusunog para kay Jehova; 13  at bilang handog na mga butil nito ay dalawang ikasampu ng isang epa ng mainam na harina na nilagyan ng langis, bilang handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova, isang nakagiginhawang amoy; at bilang handog na inumin nito ay isang kapat na hin ng alak. 14  At huwag kayong kakain ng tinapay ni binusang butil ni bagong butil hanggang sa mismong araw na ito,+ hanggang sa pagdadala ninyo ng handog sa inyong Diyos. Ito ay isang batas hanggang sa panahong walang takda para sa inyong mga salinlahi sa lahat ng dako na inyong tinatahanan. 15  “‘At bibilang kayo sa ganang inyo mula sa araw pagkaraan ng sabbath, mula sa araw ng pagdadala ninyo ng tungkos na handog na ikinakaway, ng pitong sabbath.+ Ang mga iyon ay kailangang buo. 16  Hanggang sa araw pagkaraan ng ikapitong sabbath ay bibilang kayo, limampung araw,+ at maghahandog kayo ng bagong handog na mga butil+ para kay Jehova. 17  Mula sa inyong mga tahanang dako ay magdadala kayo ng dalawang tinapay+ bilang handog na ikinakaway. Ang mga iyon ay kailangang mula sa dalawang ikasampu ng isang epa ng mainam na harina. Ang mga iyon ay lulutuing may lebadura,+ bilang unang hinog na bunga para kay Jehova.+ 18  At ihahandog ninyong kasama ng mga tinapay ang pitong malulusog na lalaking kordero,+ bawat isa ay isang taóng gulang, at isang guyang toro at dalawang barakong tupa. Ang mga iyon ay magiging handog na sinusunog para kay Jehova kasama ng kanilang handog na mga butil at ng kanilang mga handog na inumin bilang handog na pinaraan sa apoy, na nakagiginhawang amoy para kay Jehova. 19  At maghaharap kayo ng isang anak ng kambing+ bilang handog ukol sa kasalanan at dalawang lalaking kordero, bawat isa ay isang taóng gulang, bilang haing pansalu-salo.+ 20  At ikakaway+ ng saserdote ang mga iyon kasama ng mga tinapay ng mga unang hinog na bunga, bilang handog na ikinakaway sa harap ni Jehova, kasama ng dalawang lalaking kordero. Ang mga iyon ay magsisilbing banal kay Jehova para sa saserdote.+ 21  At gagawa kayo ng isang paghahayag+ sa mismong araw na ito; magkakaroon ng isang banal na kombensiyon para sa inyo. Wala kayong gagawing anumang uri ng mabigat na gawain. Ito ay isang batas hanggang sa panahong walang takda sa lahat ng inyong mga tahanang dako para sa inyong mga salinlahi. 22  “‘At kapag gagapasin ninyo ang ani ng inyong lupain, huwag mong sasairin ang gilid ng iyong bukid kapag gumagapas ka, at ang himalay ng iyong ani ay huwag mong pupulutin.+ Iiwan mo ang mga iyon para sa napipighati+ at sa naninirahang dayuhan.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos.’” 23  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi: 24  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ‘Sa ikapitong buwan,+ sa ikaisa ng buwan, ay magkakaroon kayo ng lubusang kapahingahan, isang tagapagpaalaala na may tunog ng trumpeta,+ isang banal na kombensiyon.+ 25  Wala kayong gagawing anumang uri ng mabigat na gawain, at maghahandog kayo ng handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova.’” 26  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi: 27  “Gayunman, sa ikasampu ng ikapitong buwang ito ay ang araw ng pagbabayad-sala.+ Isang banal na kombensiyon ang gaganapin ninyo, at pipighatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa+ at maghahandog kayo ng handog+ na pinaraan sa apoy para kay Jehova. 28  At wala kayong gagawing anumang uri ng gawain sa mismong araw na ito, sapagkat ito ay araw ng pagbabayad-sala upang magbayad-sala+ para sa inyo sa harap ni Jehova na inyong Diyos; 29  sapagkat lahat ng kaluluwa na hindi mapipighati sa mismong araw na ito ay lilipulin mula sa kaniyang bayan.+ 30  Kung tungkol sa sinumang kaluluwa na gagawa ng anumang uri ng gawain sa mismong araw na ito, pupuksain ko ang kaluluwang iyon mula sa kaniyang bayan.+ 31  Wala kayong gagawing anumang uri ng gawain.+ Ito ay isang batas hanggang sa panahong walang takda para sa inyong mga salinlahi sa lahat ng dako na inyong tinatahanan. 32  Ito ay isang sabbath ng lubusang kapahingahan para sa inyo,+ at pipighatiin+ ninyo ang inyong mga kaluluwa sa ikasiyam ng buwan sa kinagabihan. Mula sa gabi hanggang sa gabi ay ipangingilin ninyo ang inyong sabbath.” 33  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises, na sinasabi: 34  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sinasabi, ‘Sa ikalabinlimang araw ng ikapitong buwang ito ay kapistahan ng mga kubol sa loob ng pitong araw para kay Jehova.+ 35  Sa unang araw ay banal na kombensiyon. Wala kayong gagawing anumang uri ng mabigat na gawain. 36  Pitong araw kayong maghahandog ng handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova. Sa ikawalong araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na kombensiyon,+ at maghahandog kayo ng handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova. Ito ay kapita-pitagang kapulungan. Wala kayong gagawing anumang uri ng mabigat na gawain. 37  “‘Ito ang mga pangkapanahunang kapistahan+ ni Jehova na ihahayag ninyo bilang mga banal na kombensiyon,+ sa paghahandog ng handog na pinaraan sa apoy+ para kay Jehova: ang handog na sinusunog+ at ang handog na mga butil+ ng hain at ang mga handog na inumin+ ayon sa pang-araw-araw na palatuntunan, 38  bukod pa sa mga sabbath ni Jehova+ at bukod pa sa inyong mga kaloob+ at bukod pa sa lahat ng inyong mga panatang handog+ at bukod pa sa lahat ng inyong mga kusang-loob na handog,+ na dapat ninyong ibigay kay Jehova. 39  Gayunman, sa ikalabinlimang araw ng ikapitong buwan, kapag natipon na ninyo ang ani ng lupain, dapat ninyong ipagdiwang ang kapistahan+ ni Jehova nang pitong araw.+ Sa unang araw ay lubusang kapahingahan at sa ikawalong araw ay lubusang kapahingahan.+ 40  At kukunin ninyo sa ganang inyo sa unang araw ang bunga ng magagandang punungkahoy, ang mga sanga ng mga puno ng palma+ at ang mga sanga ng mayayabong na punungkahoy at ng mga alamo sa agusang libis, at magsasaya+ kayo sa harap ni Jehova na inyong Diyos nang pitong araw. 41  At ipagdiriwang ninyo iyon bilang kapistahan para kay Jehova nang pitong araw sa bawat taon.+ Bilang isang batas hanggang sa panahong walang takda sa buong panahon ng inyong mga salinlahi, dapat ninyong ipagdiwang iyon sa ikapitong buwan. 42  Sa mga kubol kayo tatahan nang pitong araw.+ Ang lahat ng katutubo sa Israel ay tatahan sa mga kubol,+ 43  upang malaman ng inyong mga salinlahi+ na sa mga kubol ko pinatahan ang mga anak ni Israel noong inilalabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos.’” 44  Gayon sinalita ni Moises ang tungkol sa mga pangkapanahunang kapistahan+ ni Jehova sa mga anak ni Israel.

Talababa