Levitico 17:1-16

17  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang bagay na iniutos ni Jehova, na sinasabi:  “‘“Kung tungkol sa sinumang tao sa sambahayan ng Israel na magpapatay ng toro o ng batang barakong tupa o ng kambing sa kampo o magpapatay niyaon sa labas ng kampo  at hindi nga magdadala niyaon sa pasukan ng tolda ng kapisanan+ upang ihandog iyon bilang handog kay Jehova sa harap ng tabernakulo ni Jehova, ang pagkakasala sa dugo ay ibibilang sa taong iyon. Nagbubo siya ng dugo, at ang taong iyon ay lilipulin mula sa kaniyang bayan,+  upang dalhin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga hain, na inihahain nila sa malawak na parang,+ at dadalhin nila ang mga iyon kay Jehova sa pasukan ng tolda ng kapisanan sa saserdote,+ at ihahain nila ang mga ito bilang mga haing pansalu-salo para kay Jehova.+  At iwiwisik ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng altar ni Jehova+ sa pasukan ng tolda ng kapisanan, at pauusukin niya ang taba+ bilang nakagiginhawang amoy para kay Jehova.+  Sa gayon ay hindi na sila maghahain pa ng kanilang mga hain sa hugis-kambing na mga demonyo+ na sa mga iyon ay mayroon silang imoral na pakikipagtalik.+ Ito ay magiging isang batas hanggang sa panahong walang takda para sa inyo, sa lahat ng inyong mga salinlahi.”’  “At sasabihin mo sa kanila, ‘Kung tungkol sa sinumang tao sa sambahayan ng Israel o sa sinumang naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa gitna ninyo na maghahandog ng handog na sinusunog+ o ng hain  at hindi magdadala niyaon sa pasukan ng tolda ng kapisanan upang iharap iyon kay Jehova,+ ang taong iyon ay lilipulin mula sa kaniyang bayan.+ 10  “‘Kung tungkol sa sinumang tao sa sambahayan ng Israel o sa sinumang naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa gitna ninyo na kakain ng anumang uri ng dugo,+ itatalaga ko nga ang aking mukha laban sa kaluluwa+ na kumakain ng dugo, at talagang lilipulin ko siya mula sa kaniyang bayan. 11  Sapagkat ang kaluluwa ng laman ay nasa dugo,+ at ako mismo ang naglagay niyaon sa ibabaw ng altar upang maipambayad-sala+ ninyo para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo+ ang nagbabayad-sala+ dahil sa kaluluwa na naroroon. 12  Iyan ang dahilan kung bakit ko sinabi sa mga anak ni Israel: “Walang kaluluwa sa inyo ang kakain ng dugo at walang naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa gitna ninyo+ ang kakain ng dugo.”+ 13  “‘Kung tungkol sa sinumang tao sa mga anak ni Israel o sa sinumang naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa gitna ninyo na sa pangangaso ay makahuli ng isang mailap na hayop o ng isang ibon na makakain, ibubuhos nga niya ang dugo niyaon+ at tatakpan niya iyon ng alabok.+ 14  Sapagkat ang kaluluwa ng bawat uri ng laman ay ang dugo nito dahil sa kaluluwa na naroroon. Kaya sinabi ko sa mga anak ni Israel: “Huwag ninyong kakainin ang dugo ng anumang uri ng laman, sapagkat ang kaluluwa ng bawat uri ng laman ay ang dugo nito.+ Ang sinumang kakain niyaon ay lilipulin.”+ 15  Kung tungkol sa sinumang kaluluwa na kakain ng bangkay ng hayop o ng bagay na nilapa ng mabangis na hayop,+ maging katutubo man o naninirahang dayuhan, siya ay maglalaba ng kaniyang mga kasuutan at maliligo sa tubig at magiging marumi hanggang sa gabi;+ at siya ay magiging malinis. 16  Ngunit kung hindi niya lalabhan ang mga iyon at hindi paliliguan ang kaniyang laman, mananagot nga siya dahil sa kaniyang kamalian.’”+

Talababa