Apocalipsis 15:1-8

15  At nakita ko sa langit ang isa pang tanda,+ dakila at kamangha-mangha, pitong anghel+ na may pitong salot.+ Ito na ang mga huli, sapagkat sa pamamagitan nila ay sumasapit na sa katapusan+ ang galit+ ng Diyos.  At nakita ko ang tila isang malasalaming dagat+ na may halong apoy, at yaong mga nagtatagumpay+ sa mabangis na hayop at sa larawan nito+ at sa bilang+ ng pangalan nito na nakatayo sa tabi ng malasalaming dagat,+ na may mga alpa+ ng Diyos.  At inaawit nila ang awit ni Moises+ na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero,+ na sinasabi: “Dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa,+ Diyos na Jehova, ang Makapangyarihan-sa-lahat.+ Matuwid at totoo ang iyong mga daan,+ Haring walang hanggan.+  Sino nga talaga ang hindi matatakot sa iyo,+ Jehova,+ at luluwalhati sa iyong pangalan,+ sapagkat ikaw lamang ang matapat?+ Sapagkat ang lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa harap mo,+ sapagkat ang iyong mga matuwid na batas ay nahayag na.”+  At pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko, at ang santuwaryo ng tolda+ ng patotoo+ ay nabuksan sa langit,+  at ang pitong anghel+ na may pitong salot+ ay lumabas mula sa santuwaryo, nadaramtan ng malinis at maningning na lino+ at may bigkis na mga ginintuang pamigkis sa kanilang mga dibdib.  At ang isa sa apat na nilalang na buháy+ ay nagbigay sa pitong anghel ng pitong ginintuang mangkok na punô ng galit ng Diyos,+ na nabubuhay magpakailan-kailanman.+  At ang santuwaryo ay napuno ng usok dahil sa kaluwalhatian ng Diyos+ at dahil sa kaniyang kapangyarihan, at walang sinumang makapasok sa santuwaryo hanggang sa matapos ang pitong salot+ ng pitong anghel.

Talababa