2 Hari 24:1-20

24  Nang kaniyang mga araw si Nabucodonosor+ na hari ng Babilonya ay umahon, kung kaya si Jehoiakim ay naging lingkod+ niya sa loob ng tatlong taon. Gayunman, tumalikod siya at naghimagsik laban sa kaniya.  At si Jehova ay nagsimulang magsugo laban sa kaniya ng mga pangkat ng mandarambong na mga Caldeo+ at mga pangkat ng mandarambong na mga Siryano at mga pangkat ng mandarambong na mga Moabita+ at mga pangkat ng mandarambong na mga anak ni Ammon, at patuloy niya silang isinusugo laban sa Juda upang wasakin iyon, ayon sa salita ni Jehova+ na sinalita niya sa pamamagitan ng kaniyang mga lingkod na mga propeta.  Nangyari ito laban sa Juda dahil lamang sa utos ni Jehova, upang alisin+ iyon mula sa kaniyang paningin dahil sa mga kasalanan ni Manases,+ ayon sa lahat ng kaniyang ginawa;  at dahil din sa dugong walang-sala+ na kaniyang ibinubo, anupat pinunô niya ang Jerusalem ng dugong walang-sala, at hindi pumayag si Jehova na maggawad ng kapatawaran.+  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Jehoiakim+ at sa lahat ng kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Juda?  Sa wakas si Jehoiakim ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno,+ at si Jehoiakin na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.  At ang hari ng Ehipto ay hindi na muling+ lumabas pa mula sa kaniyang lupain,+ sapagkat kinuha ng hari ng Babilonya ang lahat ng naging pag-aari ng hari ng Ehipto+ mula sa agusang libis+ ng Ehipto hanggang sa ilog ng Eufrates.+  Labingwalong taóng gulang si Jehoiakin+ nang magsimula siyang maghari, at tatlong buwan siyang naghari sa Jerusalem.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Nehusta na anak ni Elnatan ng Jerusalem.  At patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova, ayon sa lahat ng ginawa ng kaniyang ama.+ 10  Nang panahong iyon ay umahon sa Jerusalem ang mga lingkod ni Nabucodonosor na hari ng Babilonya, anupat ang lunsod ay nakubkob.+ 11  At si Nabucodonosor na hari ng Babilonya ay pumaroon laban sa lunsod, habang ang kaniyang mga lingkod ay nangungubkob laban doon.+ 12  Nang maglaon ay nilabas ni Jehoiakin na hari ng Juda ang hari ng Babilonya,+ siya kasama ang kaniyang ina+ at ang kaniyang mga lingkod at ang kaniyang mga prinsipe at ang kaniyang mga opisyal ng korte; at kinuha siya ng hari ng Babilonya nang ikawalong+ taon ng kaniyang paghahari. 13  Nang magkagayon ay inilabas niya mula roon ang lahat ng kayamanan ng bahay ni Jehova at ang lahat ng kayamanan ng bahay ng hari,+ at pinagputul-putol niya ang lahat ng kagamitang ginto+ na ginawa ni Solomon na hari ng Israel sa templo ni Jehova, gaya ng sinalita ni Jehova. 14  At dinala niya sa pagkatapon+ ang buong Jerusalem at ang lahat ng prinsipe+ at ang lahat ng magigiting at makapangyarihang+ mga lalaki—sampung libo ang dinala niya sa pagkatapon—at gayundin ang bawat bihasang manggagawa+ at tagapagtayo ng mga balwarte. Walang sinumang itinira maliban sa mababang uri+ sa mga tao ng lupain. 15  Sa gayon ay dinala niya si Jehoiakin+ sa pagkatapon sa Babilonya;+ at ang ina+ ng hari at ang mga asawa ng hari at ang kaniyang mga opisyal ng korte+ at ang mga pangunahing tao sa lupain ay dinala niya bilang itinapong bayan mula sa Jerusalem patungo sa Babilonya. 16  Kung tungkol sa lahat ng magigiting na lalaki, pitong libo, at sa mga bihasang manggagawa at sa mga tagapagtayo ng mga balwarte, isang libo, ang lahat ng makapangyarihang lalaki na may kakayahang makipagdigma, dinala sila ng hari ng Babilonya bilang itinapong bayan sa Babilonya.+ 17  Karagdagan pa, ginawang hari ng hari ng Babilonya+ si Matanias na kaniyang tiyo+ bilang kahalili niya. Pagkatapos ay pinalitan niya ang pangalan nito ng Zedekias.+ 18  Dalawampu’t isang taóng gulang si Zedekias+ nang magsimula siyang maghari, at labing-isang taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Hamutal+ na anak ni Jeremias na mula sa Libna. 19  At patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova, ayon sa lahat ng ginawa ni Jehoiakim.+ 20  Sapagkat dahil sa galit+ ni Jehova kung kaya iyon nangyari sa Jerusalem at sa Juda, hanggang sa mapalayas niya sila mula sa kaniyang paningin.+ At si Zedekias ay nagsimulang maghimagsik laban sa hari ng Babilonya.+

Talababa