2 Hari 11:1-21

11  Kung tungkol naman kay Athalia+ na ina ni Ahazias,+ nakita niya na ang kaniyang anak ay namatay. Kaya bumangon siya at nilipol ang lahat ng supling ng kaharian.+  Gayunman, kinuha ni Jehosheba+ na anak na babae ni Haring Jehoram, ang kapatid ni Ahazias, si Jehoas+ na anak ni Ahazias at itinakas siya mula sa mga anak ng hari na papatayin, siya at ang kaniyang yayang babae, tungo sa pinakaloob na silid na para sa mga higaan, at iningatan nila siyang nakakubli+ mula sa mukha ni Athalia, at hindi siya napatay.  At nanatili siyang nakatagong kasama niya sa bahay ni Jehova sa loob ng anim na taon, habang si Athalia ay naghahari sa lupain.+  At nang ikapitong taon ay nagsugo si Jehoiada+ at kinuha ang mga pinuno ng daan-daan ng tagapagbantay na Cariano+ at ng mga mananakbo+ at isinama niya sila sa bahay ni Jehova at nakipagtipan+ siya sa kanila at pinasumpa+ sila sa bahay ni Jehova, pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang anak ng hari.  At inutusan niya sila, na nagsasabi: “Ito ang bagay na gagawin ninyo: Isang katlo sa inyo ang papasok kung sabbath at mananatiling nagbabantay nang mahigpit sa bahay ng hari;+  at isang katlo ang mapapasa Pintuang-daan+ ng Pundasyon, at isang katlo ang mapapasa pintuang-daan sa likuran ng mga mananakbo; at manatili kayong mahigpit na nagbabantay sa bahay+ nang hali-halili.  At may dalawang pangkat sa inyo na pawang lalabas kung sabbath, at manatili silang mahigpit na nagbabantay sa bahay ni Jehova para sa hari.  At paliligiran ninyo ang hari sa buong palibot, ang bawat isa taglay ang kaniyang mga sandata sa kaniyang kamay; at ang sinumang papasok sa loob ng mga hanay ay papatayin. At manatili kayong kasama ng hari kapag siya ay lumalabas at kapag siya ay pumapasok.”  At ginawa ng mga pinuno ng mga daan-daan+ ang ayon sa lahat ng iniutos ni Jehoiada na saserdote. Kaya kinuha nila ang kani-kaniyang mga tauhan na pumapasok kapag sabbath,+ kasama niyaong mga lumalabas kapag sabbath, at pagkatapos ay pumaroon kay Jehoiada na saserdote. 10  Ibinigay ngayon ng saserdote sa mga pinuno ng daan-daan ang mga sibat at ang mga bilog na kalasag na naging pag-aari ni Haring David, na nasa bahay ni Jehova.+ 11  At ang mga mananakbo+ ay nanatiling nakatayo na ang bawat isa ay may mga sandata sa kaniyang kamay, mula sa kanang panig ng bahay hanggang sa kaliwang panig ng bahay, sa tabi ng altar+ at sa tabi ng bahay, sa buong palibot malapit sa hari. 12  Nang magkagayon ay inilabas niya ang anak+ ng hari at ipinatong sa kaniya ang diadema+ at ang Patotoo;+ at gayon nila siya ginawang hari+ at pinahiran.+ At pinasimulan nilang ipalakpak ang kanilang mga kamay+ at sinabi: “Mabuhay ang hari!”+ 13  Nang marinig ni Athalia ang ingay ng bayang tumatakbo, kaagad siyang pumaroon sa bayang nasa bahay ni Jehova.+ 14  Nang magkagayon ay nakita niya, at naroon ang hari na nakatayo sa tabi ng haligi+ ayon sa kaugalian, at ang mga pinuno at ang mga trumpeta+ sa tabi ng hari, at ang buong bayan ng lupain na nagsasaya+ at humihihip ng mga trumpeta. Kaagad na hinapak ni Athalia+ ang kaniyang mga kasuutan at nagsimulang sumigaw: “Sabuwatan! Sabuwatan!”+ 15  Ngunit inutusan ni Jehoiada na saserdote ang mga pinuno ng daan-daan, ang mga inatasan sa hukbong militar,+ at sinabi sa kanila: “Ilabas ninyo siya mula sa loob ng mga hanay, at, kung tungkol sa sinumang susunod sa kaniya, patayin sa pamamagitan ng tabak!”+ Sapagkat sinabi ng saserdote: “Huwag siyang patayin sa bahay ni Jehova.” 16  Kaya sinunggaban nila siya ng kanilang mga kamay at yumaon siya sa daang pasukan ng kabayo+ sa bahay ng hari,+ at doon siya pinatay.+ 17  Nang magkagayon ay pinagtibay ni Jehoiada ang tipan+ sa pagitan ni Jehova+ at ng hari+ at ng bayan, na dapat silang maging bayan ni Jehova; at gayundin sa pagitan ng hari at ng bayan.+ 18  Pagkatapos ay pumaroon ang buong bayan ng lupain sa bahay ni Baal at ibinagsak ang kaniyang mga altar;+ at ang kaniyang mga imahen ay lubusan nilang pinagdurug-durog,+ at si Mattan+ na saserdote ni Baal ay pinatay nila sa harap ng mga altar.+ At ang saserdote ay naglagay ng mga tagapangasiwa sa bahay ni Jehova.+ 19  Karagdagan pa, kinuha niya ang mga pinuno ng daan-daan at ang tagapagbantay na Cariano+ at ang mga mananakbo+ at ang buong bayan ng lupain, upang mailusong nila ang hari mula sa bahay ni Jehova; at unti-unti silang dumating na dumaraan sa pintuang-daan+ ng mga mananakbo patungo sa bahay ng hari; at nagsimula siyang umupo sa trono+ ng mga hari. 20  At ang buong bayan ng lupain ay patuloy na nagsaya;+ at ang lunsod naman ay hindi nagkaroon ng kaligaligan, at si Athalia ay pinatay nila sa pamamagitan ng tabak sa bahay ng hari.+ 21  Pitong taóng gulang si Jehoas+ nang magsimula siyang maghari.+

Talababa