2 Hari 12:1-21

12  Nang ikapitong taon ni Jehu,+ si Jehoas+ ay naging hari, at apatnapung taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Zibia na mula sa Beer-sheba.  At si Jehoas ay patuloy na gumawa ng tama sa paningin ni Jehova sa lahat ng kaniyang mga araw nang si Jehoiada na saserdote ang nagtuturo sa kaniya.+  Yaon lamang matataas na dako ang hindi nawala.+ Ang bayan ay naghahain pa rin at gumagawa ng haing usok sa matataas na dako.  At sinabi ni Jehoas sa mga saserdote:+ “Ang lahat ng salapi para sa mga banal na handog+ na dinadala sa bahay ni Jehova,+ ang salapi na itinatakda sa bawat isa,+ ang salapi para sa mga kaluluwa ayon sa halaga+ ng indibiduwal, ang lahat ng salapi na bukal sa puso ng bawat isa na dalhin sa bahay ni Jehova,+  ay kunin ng mga saserdote para sa kanilang sarili, ng bawat isa mula sa kaniyang kakilala;+ at kumpunihin naman nila ang mga bitak sa bahay saanman may masumpungang anumang bitak.”+  At nangyari, nang ikadalawampu’t tatlong taon ni Haring Jehoas, hindi pa rin nakukumpuni ng mga saserdote ang mga bitak sa bahay.+  Kaya tinawag ni Haring Jehoas si Jehoiada+ na saserdote at ang mga saserdote at sinabi sa kanila: “Bakit hindi ninyo kinukumpuni ang mga bitak sa bahay? Ngayon nga ay huwag na kayong kumuha pa ng salapi mula sa inyong mga kakilala, sa halip ay ibigay ninyo iyon para sa mga bitak sa bahay.”+  Sa gayon ay sumang-ayon ang mga saserdote na huwag nang kumuha pa ng salapi mula sa bayan at huwag kumpunihin ang mga bitak sa bahay.  Si Jehoiada na saserdote ay kumuha ngayon ng isang kahon+ at gumawa ng butas sa takip nito at inilagay iyon sa tabi ng altar sa gawing kanan kapag ang isang tao ay pumapasok sa bahay ni Jehova, at doon ilalagay ng mga saserdote, na mga bantay-pinto,+ ang lahat ng salapi+ na ipinapasok sa bahay ni Jehova. 10  At nangyari, kapag nakita nila na napakarami nang salapi sa kahon, ang kalihim+ ng hari at ang mataas na saserdote ay umaahon, at binabalot nila ito at binibilang ang salapi na nasumpungan sa bahay ni Jehova.+ 11  At ibinigay nila ang salapi na nabilang sa mga kamay ng mga gumagawa+ ng gawain na mga inatasan sa bahay ni Jehova. Ibinayad naman nila iyon sa mga manggagawa sa kahoy at sa mga tagapagtayo na gumagawa sa bahay ni Jehova, 12  at sa mga mason at sa mga tagatabas ng bato,+ at upang ibili ng mga tabla at mga batong tinabas para sa pagkukumpuni ng mga bitak sa bahay ni Jehova at para sa lahat ng ginugol sa bahay upang kumpunihin iyon. 13  Gayunma’y kung tungkol sa bahay ni Jehova ay walang ginawang mga hugasang pilak, mga pamatay ng apoy,+ mga mangkok,+ mga trumpeta,+ anumang uri ng gintong kagamitan at kagamitang pilak mula sa salapi na dinadala sa bahay ni Jehova;+ 14  sapagkat ibinibigay nila iyon sa mga gumagawa ng gawain, at kinumpuni nila ang bahay ni Jehova+ sa pamamagitan niyaon. 15  At hindi sila humihiling ng kuwenta+ sa mga lalaki na sa kanilang kamay ay ibinibigay nila ang salapi upang ibigay sa mga gumagawa ng gawain,+ sapagkat gumagawa silang may katapatan.+ 16  Kung tungkol sa salapi para sa mga handog ukol sa pagkakasala+ at sa salapi para sa mga handog ukol sa kasalanan, hindi iyon dinadala sa bahay ni Jehova. Kaya iyon ay naging sa mga saserdote.+ 17  Nang magkagayon ay umahon si Hazael+ na hari ng Sirya at nakipaglaban sa Gat+ at binihag iyon, pagkatapos ay itinuon ni Hazael ang kaniyang mukha+ na umahon laban sa Jerusalem.+ 18  Dahil doon ay kinuha ni Jehoas na hari ng Juda ang lahat ng banal na handog+ na pinabanal nina Jehosapat at Jehoram at Ahazias na kaniyang mga ninuno, na mga hari ng Juda, at ang kaniyang sariling mga banal na handog at ang lahat ng ginto na masusumpungan sa kabang-yaman ng bahay ni Jehova at ng bahay ng hari at ipinadala+ ang mga iyon kay Hazael na hari ng Sirya. Kaya umalis siya sa Jerusalem. 19  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Jehoas at sa lahat ng kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Juda? 20  Gayunman, ang kaniyang mga lingkod+ ay bumangon at nagkaisa sa isang sabuwatan+ at pinabagsak si Jehoas sa bahay+ ng Gulod,+ sa daan na palusong sa Sila. 21  At si Jozacar na anak ni Simeat at si Jehozabad+ na anak ni Somer, na kaniyang mga lingkod, ang nagpabagsak sa kaniya, anupat siya ay namatay. Kaya inilibing nila siyang kasama ng kaniyang mga ninuno sa Lunsod ni David; at si Amazias+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya.

Talababa