Ya Kwanza ya Petro 4:1-19

  • Muishi kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, kama vile Kristo alifanya (1-6)

  • Mwisho wa mambo yote umekaribia (7-11)

  • Kuteseka kwa sababu ya kuwa Mukristo (12-19)

4  Kwa kuwa Kristo aliteseka katika mwili,+ ninyi pia mujipatie nguvu kwa muelekeo* uleule wa akili; kwa sababu mutu mwenye ameteseka katika mwili ameachana na zambi,+  ili aishi wakati wake wenye kubakia katika mwili, hapana tena kwa ajili ya tamaa za wanadamu,+ lakini kwa ajili ya mapenzi ya Mungu.+  Kwa maana wakati wenye ulipita uliwatosha ninyi kufanya mapenzi ya mataifa+ wakati mulifanya matendo ya mwenendo mupotovu wa bila haya,* tamaa kali yenye haiwezi kuzuiwa, kunywa kupita kiasi, karamu za kupitisha mipaka, mashindano ya kunywa, na ibada za sanamu zenye kuchukiza.+  Wanashangaa kwa sababu hamuendelee kukimbia pamoja nao katika mwendo uleule mubaya sana wa upotovu, basi wanawatukana ninyi.+  Lakini watu hao watatoa hesabu kwa ule mwenye iko* tayari kuhukumu wazima na wafu.+  Kwa kweli, hiyo ndiyo sababu habari njema ilitangazwa kwa wafu pia,+ ili hata kama wanahukumiwa katika mwili kwa maoni ya wanadamu, waishi kwa kupatana na roho kulingana na maoni ya Mungu.  Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Kwa hiyo, mukuwe na akili ya muzuri,+ na mukeshe* kuhusiana na sala.+  Zaidi ya mambo yote, mukuwe na upendo mwingi ninyi kwa ninyi,+ kwa sababu upendo unafunika zambi nyingi.+  Mukaribishane bila kunungunika.+ 10  Kwa kadiri kila mumoja amepokea zawadi, muitumie ili kutumikiana kama wasimamizi-nyumba wazuri wa fazili zenye hazistahiliwe za Mungu zenye zinaonyeshwa kwa njia mbalimbali.+ 11  Kama mutu yeyote anasema, afanye hivyo kama vile anasema maneno matakatifu kutoka kwa Mungu; kama mutu yeyote anatumikia, afanye hivyo kama vile anategemea nguvu zenye Mungu anatoa;+ ili katika mambo yote Mungu atukuzwe+ kupitia Yesu Kristo. Utukufu na nguvu ni zake milele na milele. Amina. 12  Wapendwa, musishangazwe na majaribu yenye kuwaka moto yenye yanawapata ninyi,+ kama vile munapatwa na kitu kigeni. 13  Tofauti na hilo, muendelee kufurahi+ kwa kadiri ninyi ni washiriki katika mateso ya Kristo,+ ili mufurahi na kuwa na furaha sana pia wakati wa ufunuo wa utukufu wake.+ 14  Kama munalaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ninyi ni wenye furaha,+ kwa sababu roho ya utukufu, ndiyo, roho ya Mungu, inatulia juu yenu. 15  Hata hivyo, mutu yeyote kati yenu asiteseke kwa sababu yeye ni muuaji ao mwizi ao mutenda-maovu ao mutu mwenye kujiingiza katika mambo ya watu wengine.+ 16  Lakini kama mutu yeyote anateseka kwa sababu yeye ni Mukristo, asisikie haya,+ lakini aendelee kumutukuza Mungu wakati wenye anabeba jina hili. 17  Kwa maana ni wakati wenye uliwekwa wa hukumu kuanza na nyumba ya Mungu.+ Sasa kama inaanza na sisi kwanza,+ basi itakuwa namna gani kwa wale wenye hawatii habari njema ya Mungu?+ 18  “Na kama mwenye haki anaokolewa kwa shida, itakuwa namna gani kwa mutu mwenye hamuogope Mungu na kwa mutenda-zambi?”+ 19  Kwa hiyo basi, wale wenye wanateseka kwa kufanya mapenzi ya Mungu waendelee kujitoa wenyewe* kwa Muumbaji muaminifu wakati wanatenda mema.+

Maelezo ya Chini

Ao “azimio; musimamo.”
Ao “matendo ya mwenendo wa bila haya.” Uwingi wa neno la Kigiriki a·selʹgei·a. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “eko.”
Ao “mukuwe macho.”
Ao “kupendekeza nafsi zao.”