Ya Kwanza ya Petro 1:1-25

  • Salamu (1, 2)

  • Kuzaliwa upya kwa ajili ya tumaini lenye uzima (3-12)

  • Mukuwe watakatifu kama watoto watiifu (13-25)

1  Petro, mutume+ wa Yesu Kristo, kwa wakaaji wa muda wenye wametawanyika katika Ponto, Galatia, Kapadokia,+ Asia, na Bitinia, kwa wale wenye walichaguliwa  kulingana na uwezo wa Mungu Baba wa kujua mambo mbele ya wakati,+ kwa kutakaswa kwa roho,+ kwa kusudi la kuwa watiifu na kunyunyiziwa* damu ya Yesu Kristo:+ Muongezewe fazili zenye hazistahiliwe na amani.  Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, kwa maana kulingana na rehema yake kubwa alituzaa sisi upya+ kwa ajili ya tumaini+ lenye uzima kupitia ufufuo wa Yesu Kristo kutoka kwa wafu,+  kwenye uriti wenye hauwezi kuharibika na wenye hauna uchafu na wenye haufifie.+ Uriti huo umewekwa mbinguni kwa ajili yenu,+  ninyi wenye munalindwa kwa nguvu za Mungu kupitia imani kwa ajili ya wokovu wenye uko tayari kufunuliwa katika kipindi cha mwisho cha wakati.  Kwa sababu ya jambo hilo, munafurahi sana hata kama ni kwa wakati kidogo, kama ni lazima, mumehuzunishwa na majaribu mbalimbali,+  ili sifa yenye imejaribiwa ya imani yenu,+ yenye samani kubwa zaidi kuliko zahabu yenye inaharibika hata kama inajaribiwa* kwa moto, ipatikane kuwa sababu ya sifa na utukufu na heshima wakati wa ufunuo wa Yesu Kristo.+  Hata kama hamujamuona hata siku moja, munamupenda. Hata kama hamumuone sasa, bado munaonyesha imani katika yeye na munafurahi sana kwa furaha yenye haiwezi kuelezeka na yenye utukufu,  wakati munafikia kusudi la imani yenu, wokovu wenu.*+ 10  Kuhusu wokovu huu, manabii wenye walitoa unabii juu ya fazili zenye hazistahiliwe zenye zilikusudiwa juu yenu, walifanya uchunguzi kwa bidii na kutafuta kwa uangalifu.+ 11  Waliendelea kuchunguza ni wakati gani kabisa ao ni kipindi gani chenye roho yenye ilikuwa ndani yao ilikuwa inaonyesha kuhusiana na Kristo+ wakati ilikuwa inatoa ushahidi mbele ya wakati juu ya mateso yenye Kristo alipaswa kupata+ na juu ya utukufu wenye ungefuata. 12  Ilifunuliwa kwao kwamba hawakukuwa wanajitumikia wenyewe, lakini walikuwa wanawatumikia ninyi, kuhusiana na mambo yenye sasa mumetangaziwa na wale wenye waliwatangazia ninyi habari njema kwa roho takatifu yenye ilitumwa kutoka mbinguni.+ Ni ndani ya mambo hayo ndiyo malaika wanatamani kuchungulia. 13  Kwa hiyo mukaze akili zenu kwa ajili ya utendaji;+ mulinde akili zenu kwa ukamili;+ muweke tumaini lenu juu ya fazili zenye hazistahiliwe zenye zitaletwa kwenu wakati wa ufunuo wa Yesu Kristo. 14  Kama watoto watiifu, muache kufinyangwa* na tamaa zenye mulikuwa nazo zamani katika hali yenu ya kukosa kujua, 15  lakini kama ule Mutakatifu mwenye aliwaita ninyi, ninyi wenyewe pia mukuwe watakatifu katika mwenendo wenu wote,+ 16  kwa maana imeandikwa: “Munapaswa kuwa watakatifu, kwa sababu mimi ni mutakatifu.”+ 17  Na kama munamuitia Baba mwenye anahukumu bila ubaguzi+ kulingana na matendo ya kila mumoja, mujiendeshe kwa kuogopa+ wakati wenye ninyi ni wakaaji wa muda. 18  Kwa maana munajua kama haiko kwa vitu vyenye vinaweza kuharibika, kwa feza ao zahabu, ndiyo muliwekwa huru*+ kutoka kwenye njia yenu ya maisha yenye haina maana,* yenye mulipokea kutoka kwa mababu zenu.* 19  Lakini ilikuwa kwa damu yenye samani,+ kama ile ya mwana-kondoo mwenye hana kasoro na mwenye hana doa,+ ile ya Kristo.+ 20  Ni kweli, yeye alijulikana mbele ya wakati, mbele ya kuwekwa musingi wa ulimwengu,+ lakini alifunuliwa kwenye mwisho wa nyakati kwa ajili yenu.+ 21  Kupitia yeye ninyi munamuamini Mungu,+ ule mwenye alimufufua kutoka kwa wafu+ na kumupatia utukufu,+ ili imani yenu na tumaini lenu vikuwe katika Mungu. 22  Sasa kwa sababu mumejitakasa ninyi wenyewe* kwa utiifu wenu kwa ile kweli na hivyo mukakuwa na upendo wa kindugu+ wenye hauna unafiki, mupendane sana kutoka katika moyo.+ 23  Kwa maana mumezaliwa upya,+ hapana kupitia mbegu* yenye inaweza kuharibika, lakini kupitia ile yenye haiwezi kuharibika,+ kupitia neno la Mungu mwenye kuishi na mwenye kudumu.+ 24  Kwa maana “miili yote* ni kama majani, na utukufu wake wote ni kama ua la shamba; majani yanakauka, na ua linaanguka, 25  lakini neno la Yehova* linadumu milele.”+ Na “neno” hilo ni habari njema yenye mumetangaziwa.+

Maelezo ya Chini

Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “inasafishwa.”
Ao “wokovu wa nafsi zenu.”
Ao “kufanyizwa kulingana.”
Tnn., “mulikombolewa.”
Ao “ya ubatili.”
Ao “kutokana na desturi.”
Ao “mumetakasa nafsi zenu.”
Ni kusema, mbegu yenye inaweza kuzaa, ao yenye inaweza kutokeza matunda.
Ao “wanadamu wote.”