Ufunuo 13:1-18

13  Naye akasimama tuli juu ya mchanga+ wa bahari. Nami nikaona mnyama-mwitu+ akipanda kutoka katika bahari,+ mwenye pembe kumi+ na vichwa saba,+ na mataji kumi juu ya pembe zake, lakini juu ya vichwa vyake majina yenye makufuru.+  Basi yule mnyama-mwitu niliyemwona alikuwa kama chui,+ lakini miguu yake ilikuwa kama ya dubu,+ na kinywa chake kilikuwa kama kinywa cha simba.+ Na yule joka+ mkubwa akampa huyo mnyama nguvu zake na kile kiti chake cha ufalme na mamlaka kubwa.+  Nami nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimechinjwa mpaka kufa, lakini pigo lake la kifo+ likapona, na dunia yote ikamfuata yule mnyama-mwitu kwa mshangao.  Nao wakamwabudu yule joka mkubwa kwa sababu alimpa yule mnyama-mwitu mamlaka, nao wakamwabudu mnyama-mwitu kwa maneno haya: “Ni nani aliye kama huyu mnyama-mwitu, na ni nani anayeweza kupigana naye?”  Naye akapewa kinywa kinachosema mambo makuu+ na makufuru,+ naye akapewa mamlaka ya kutenda kwa miezi 42.+  Naye akafungua kinywa chake kwa kumkufuru+ Mungu, kulikufuru jina lake na makao yake, hata wale wanaokaa mbinguni.+  Naye akapewa ruhusa+ ya kupigana vita na watakatifu na kuwashinda,+ naye akapewa mamlaka juu ya kila kabila na watu na lugha na taifa.  Na wale wote wanaokaa duniani watamwabudu; hakuna jina la hata mmoja wao limeandikwa katika kitabu cha kukunjwa+ cha uzima cha Mwana-Kondoo aliyechinjwa,+ tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu.+  Ikiwa yeyote ana sikio, na asikie.+ 10  Ikiwa yeyote amekusudiwa kwenda utekwani, yeye huenda zake utekwani.+ Ikiwa yeyote ataua kwa upanga, yeye lazima atauawa kwa upanga.+ Hapa ndipo panapomaanisha uvumilivu+ na imani+ ya watakatifu.+ 11  Nami nikamwona mnyama-mwitu+ mwingine akipanda kutoka katika dunia,+ naye alikuwa na pembe mbili kama mwana-kondoo, lakini akaanza kusema kama joka+ mkubwa. 12  Naye anatumia mamlaka yote ya yule mnyama-mwitu+ wa kwanza machoni pake. Naye huifanya dunia na wale wanaokaa ndani yake wamwabudu yule mnyama-mwitu wa kwanza, ambaye pigo lake la kifo lilipona.+ 13  Naye hufanya ishara+ kubwa, hivi kwamba hata yeye hufanya moto ushuke kutoka mbinguni mpaka duniani machoni pa wanadamu. 14  Naye huwapotosha wale wanaokaa duniani, kwa sababu ya ishara alizopewa ruhusa kufanya machoni pa yule mnyama-mwitu, huku akiwaambia wale wanaokaa duniani wafanye sanamu+ ya yule mnyama-mwitu aliyekuwa na pigo+ la upanga na bado akarudi kwenye uzima. 15  Naye akapewa ruhusa kuipa pumzi ile sanamu ya mnyama-mwitu, hivi kwamba ile sanamu ya mnyama-mwitu iseme na pia kufanya wauawe wale wote ambao hawakutaka hata kidogo kuiabudu ile sanamu+ ya mnyama-mwitu. 16  Naye huwalazimisha watu wote,+ wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, kwamba wawape hao alama katika mkono wao wa kuume au juu ya paji la uso wao,+ 17  na kwamba mtu yeyote asiweze kununua au kuuza isipokuwa mtu aliye na ile alama, jina+ la yule mnyama-mwitu au namba ya jina lake.+ 18  Hapa ndipo hekima inapohitajiwa: Yeye aliye na akili na apige hesabu ya namba ya yule mnyama-mwitu, kwa maana ni namba ya mwanadamu;+ na namba yake ni 666.+

Maelezo ya Chini