Ufunuo 20:1-15

20  Nami nikamwona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa abiso+ na mnyororo mkubwa mkononi mwake.  Naye akamkamata yule joka+ mkubwa, yule nyoka wa zamani,+ ambaye ni Ibilisi+ na Shetani,+ na kumfunga kwa miaka elfu.  Naye akamtupa ndani ya abiso+ na kuifunga na kuitia muhuri juu yake, ili asipotoshe mataifa tena mpaka ile miaka elfu itakapokwisha. Baada ya mambo hayo yeye atafunguliwa kwa muda kidogo.+  Nami nikaona viti vya ufalme,+ na kulikuwa na wale walioketi juu yake, nao wakapewa mamlaka ya kuhukumu.+ Ndiyo, niliona nafsi za wale waliouawa kwa shoka kwa ajili ya ushahidi waliotoa kumhusu Yesu na kwa ajili ya kusema juu ya Mungu, na wale ambao hawakumwabudu yule mnyama-mwitu+ wala sanamu+ yake na ambao hawakupokea ile alama juu ya paji la uso wao na juu ya mkono wao.+ Nao wakawa hai na kutawala wakiwa wafalme+ pamoja na Kristo kwa miaka elfu.  (Wale wafu+ wengine hawakuwa hai mpaka ile miaka elfu ilipokwisha.)+ Huo ndio ufufuo wa kwanza.+  Mwenye furaha+ na mtakatifu+ ni yeyote aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza; kifo cha pili+ hakina mamlaka juu ya hao,+ bali watakuwa makuhani+ wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala wakiwa wafalme pamoja naye ile miaka elfu.+  Sasa mara tu ile miaka elfu itakapokwisha, Shetani atafunguliwa kutoka katika gereza lake,  naye ataenda kuyapotosha yale mataifa yaliyo katika pembe nne za dunia, Gogu na Magogu, kuwakusanya pamoja kwa ajili ya vita. Hesabu yao ni kama mchanga wa bahari.+  Nao wakasonga juu ya upana wa dunia na kuizunguka kambi ya watakatifu+ na lile jiji+ linalopendwa. Lakini moto ukashuka kutoka mbinguni na kuwateketeza.+ 10  Na Ibilisi+ aliyekuwa akiwapotosha alitupwa ndani ya lile ziwa la moto na kiberiti, ambamo wote wawili, yule mnyama-mwitu+ na yule nabii wa uwongo, tayari walikuwa;+ nao watateswa mchana na usiku milele na milele. 11  Nami nikaona kiti cha ufalme kikubwa cheupe na yeye aliyeketi juu yake.+ Dunia na mbingu zikakimbia kutoka mbele zake,+ na mahali popote hapakupatikana kwa ajili ya hizo. 12  Nami nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo,+ wamesimama mbele ya kile kiti cha ufalme, na vitabu vya kukunjwa vikafunguliwa. Lakini kitabu kingine cha kukunjwa kikafunguliwa; hicho ni kitabu cha uzima.+ Na wafu wakahukumiwa kutokana na mambo yale yaliyoandikwa katika vile vitabu kulingana na matendo yao.+ 13  Na bahari ikawatoa wale wafu waliokuwa ndani yake, na kifo na Kaburi* vikawatoa wale wafu+ waliokuwa ndani yake, nao walihukumiwa kila mmoja kulingana na matendo yake.+ 14  Na kifo+ na Kaburi* vikatupwa ndani ya lile ziwa la moto. Hili linamaanisha kifo cha pili,+ lile ziwa la moto.+ 15  Zaidi ya hayo, yeyote ambaye hakupatikana ameandikwa katika kile kitabu cha uzima+ alitupwa ndani ya lile ziwa la moto.+

Maelezo ya Chini

Hadesi. Tazama Nyongeza 4.
Hadesi. Tazama Nyongeza 4.