Ufunuo 22:1-21

22  Naye akanionyesha mto wa maji ya uzima,+ mwangavu kama fuwele, ukitiririka kutoka katika kiti cha ufalme cha Mungu na cha Mwana-Kondoo+  ukiteremka kupitia katikati ya njia yake pana. Na upande huu wa mto na upande ule kulikuwa na miti+ ya uzima yenye kuzaa mazao kumi na mawili ya matunda, ikitoa matunda yake kila mwezi.+ Na majani ya miti ile yalikuwa ya kuponya mataifa.+  Na humo haitakuwapo laana yoyote tena.+ Bali kiti cha ufalme cha Mungu+ na cha Mwana-Kondoo+ kitakuwa katika jiji hilo, na watumwa wake watamtolea utumishi mtakatifu;+  nao watauona uso wake,+ na jina lake litakuwa juu ya mapaji ya nyuso zao.+  Pia, usiku hautakuwapo tena,+ na hawana uhitaji wa nuru ya taa wala hawana nuru ya jua, kwa sababu Yehova Mungu ataangaza nuru+ yake juu yao, nao watatawala wakiwa wafalme milele na milele.+  Naye akaniambia: “Maneno haya ni ya uaminifu na ya kweli;+ ndiyo, Yehova Mungu wa maneno ya manabii yaliyoongozwa na roho+ alimtuma malaika wake ili kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo lazima yatendeke upesi.+  Na, tazama! mimi ninakuja upesi.+ Mwenye furaha ni yeyote anayeshika maneno ya unabii wa kitabu hiki cha kukunjwa.”+  Basi, mimi Yohana ndiye niliyekuwa nikisikia na kuona mambo haya. Na nilipokuwa nimesikia na kuona, nikaanguka chini kuabudu+ mbele ya miguu ya yule malaika aliyekuwa akinionyesha mambo haya.  Lakini yeye akaniambia: “Uwe mwangalifu! Usifanye hivyo! Mimi ni mtumwa mwenzako tu na wa ndugu zako walio manabii+ na wa wale wanaoshika maneno ya kitabu hiki cha kukunjwa. Mwabudu Mungu.”+ 10  Pia yeye akaniambia: “Usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki cha kukunjwa, kwa maana wakati uliowekwa uko karibu.+ 11  Yeye anayetenda ukosefu wa uadilifu, na azidi kutenda ukosefu wa uadilifu;+ na mwenye uchafu azidi kufanywa mwenye uchafu;+ lakini mwadilifu+ na azidi kufanya uadilifu, na mtakatifu azidi kufanywa kuwa mtakatifu.+ 12  “ ‘Tazama! Mimi ninakuja upesi,+ na thawabu+ ninayotoa ipo pamoja nami, ili kumlipa kila mmoja kulingana na matendo yake.+ 13  Mimi ndiye Alfa na Omega,+ wa kwanza na wa mwisho,+ mwanzo na mwisho. 14  Wenye furaha ni wale wanaofua kanzu zao,+ ili wawe na mamlaka ya kwenda kwenye miti ya uzima+ na kwamba waweze kuingia katika jiji kupitia malango yake.+ 15  Nje kuna mbwa+ na wale wenye mazoea ya kuwasiliana na pepo+ na waasherati+ na wauaji na waabudu-sanamu na kila mtu anayependezwa na uwongo+ na kuendelea kuutenda.’ 16  “ ‘Mimi, Yesu, nilimtuma malaika wangu kuwatolea ninyi ushahidi juu ya mambo haya kwa ajili ya yale makutaniko. Mimi ndiye mzizi+ na uzao+ wa Daudi, na nyota nyangavu ya asubuhi.’ ”+ 17  Na roho+ na bibi-arusi+ huendelea kusema: “Njoo!” Na yeyote anayesikia na aseme: “Njoo!”+ Na yeyote anayeona kiu aje;+ yeyote anayetaka achukue maji ya uzima bure.+ 18  “Ninamtolea ushahidi kila mtu anayesikia maneno ya unabii wa kitabu hiki cha kukunjwa: Yeyote akiongeza+ kwenye mambo haya, Mungu atamwongezea mapigo+ yaliyoandikwa katika kitabu hiki; 19  na yeyote akiondoa lolote kutoka katika maneno ya kitabu cha unabii huu, Mungu ataondoa fungu lake kutoka katika ile miti ya uzima+ na kutoka katika lile jiji takatifu,+ mambo ambayo yameandikwa katika kitabu hiki cha kukunjwa. 20  “Yeye anayetoa ushahidi juu ya mambo haya asema, ‘Ndiyo; mimi ninakuja upesi.’ ”+ “Amina! Njoo, Bwana Yesu.” 21  Fadhili zisizostahiliwa za Bwana Yesu Kristo na ziwe pamoja na watakatifu.+

Maelezo ya Chini