Ufunuo 12:1-17

12  Na ishara+ kubwa ilionekana mbinguni, mwanamke+ aliyepambwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake palikuwa na taji la nyota kumi na mbili,  naye alikuwa na mimba. Naye analia akiwa katika maumivu+ na katika uchungu wake wa kuzaa.  Na ishara nyingine ilionekana mbinguni, na, tazama! joka+  mkubwa wa rangi ya moto, mwenye vichwa saba na pembe kumi na mataji saba juu ya vichwa vyake;  na mkia+ wake unakokota sehemu ya tatu ya nyota+ za mbinguni, naye akazitupa chini mpaka duniani.+ Na huyo joka mkubwa akaendelea kusimama mbele ya yule mwanamke+ aliyekuwa karibu kuzaa,+ ili, atakapozaa, ammeze+ mtoto wake.  Na mwanamke yule akamzaa mwana,+ mwanamume, atakayechunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma.+ Na mtoto wake akanyakuliwa mpaka kwa Mungu na kwenye kiti chake cha ufalme.+  Na mwanamke yule akakimbilia nyikani,+ ambapo ana mahali palipotayarishwa na Mungu, ili wamlishe+ hapo siku 1,260.+  Na vita vikatokea ghafula mbinguni: Mikaeli+ na malaika zake wakapigana na yule joka mkubwa, naye joka mkubwa na malaika zake wakapigana  lakini hakushinda, wala mahali hapakupatikana mbinguni kwa ajili yao tena.  Kwa hiyo yule joka+ mkubwa akatupwa chini, yule nyoka wa zamani,+ yeye anayeitwa Ibilisi+ na Shetani,+ anayeipotosha dunia nzima inayokaliwa;+ akatupwa chini duniani,+ na malaika zake wakatupwa chini pamoja naye. 10  Nami nikaisikia sauti kubwa mbinguni ikisema: “Sasa kumekuwa na wokovu+ na nguvu+ na ufalme wa Mungu wetu+ na mamlaka ya Kristo wake,+ kwa sababu mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini, anayewashtaki mchana na usiku mbele za Mungu wetu!+ 11  Nao wakamshinda+ kwa sababu ya damu ya Mwana-Kondoo+ na kwa sababu ya neno la kutoa kwao ushahidi,+ nao hawakupenda nafsi+ zao hata walipokabili kifo. 12  Kwa sababu hiyo furahini, enyi mbingu nanyi mnaokaa ndani yake!+ Ole+ wa dunia na wa bahari,+ kwa sababu Ibilisi ameshuka kwenu, akiwa na hasira kali, akijua kwamba ana kipindi kifupi cha wakati.”+ 13  Sasa yule joka mkubwa alipoona kwamba ametupwa chini duniani,+ alimtesa yule mwanamke+ aliyezaa mtoto mwanamume. 14  Lakini yule mwanamke akapewa mabawa mawili ya tai mkubwa,+ ili aruke kwenda nyikani+ mahali pake; hapo ndipo anapolishwa+ kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati+ mbali na uso wa yule nyoka.+ 15  Naye nyoka akatapika maji+ kama mto kutoka katika kinywa chake nyuma ya yule mwanamke, ili kumzamisha kwa mto huo.+ 16  Lakini dunia ikaja kumsaidia mwanamke,+ nayo dunia ikafungua kinywa chake na kuumeza mto ambao yule joka mkubwa aliutapika kutoka katika kinywa chake. 17  Na yule joka mkubwa akawa na ghadhabu kumwelekea yule mwanamke,+ naye akaenda zake kupigana vita na wale waliobaki wa uzao wake, wanaoshika amri za Mungu na walio na kazi ya kutoa ushahidi+ kumhusu Yesu.

Maelezo ya Chini