Ufunuo 4:1-11

4  Baada ya mambo haya nikaona, na, tazama! mlango uliofunguliwa mbinguni, na sauti ya kwanza niliyoisikia ilikuwa kama ya tarumbeta,+ ikisema nami, ikiniambia: “Panda uje huku,+ nami nitakuonyesha mambo ambayo lazima yatendeke.”+  Baada ya mambo haya mara moja nikawa katika nguvu za roho: na, tazama! kiti cha ufalme+ kilikuwa mahali pake mbinguni,+ na kuna yule aliyeketi juu ya kile kiti cha ufalme.+  Na yule aliyeketi, kuonekana kwake+ ni kama jiwe la yaspi+ na jiwe jekundu la thamani, na upinde wa mvua+ ambao kuonekana kwake ni kama zumaridi+ unakizunguka kile kiti cha ufalme.  Na kuzunguka kile kiti cha ufalme pande zote kulikuwa na viti vya ufalme 24, na juu ya viti hivyo vya ufalme+ niliona wameketi wazee+ 24+ waliovikwa mavazi meupe ya nje,+ na juu ya vichwa vyao kulikuwa na mataji ya dhahabu.+  Na umeme+ na sauti na ngurumo+ zinatoka katika kile kiti cha ufalme; na taa+ saba za moto zinawaka mbele ya kile kiti cha ufalme, na hizo zinamaanisha zile roho saba+ za Mungu.  Na mbele ya kile kiti cha ufalme kuna kitu mfano wa bahari kama kioo,+ kama fuwele. Na katikati ya kile kiti cha ufalme na kuzunguka kile kiti kuna viumbe hai+ wanne ambao wamejaa macho mbele na nyuma.  Na kiumbe hai wa kwanza ni kama simba,+ na kiumbe hai wa pili ni kama ng’ombe-dume+ mchanga, na kiumbe hai wa tatu+ ana uso kama wa mwanadamu, na kiumbe hai wa nne+ ni kama tai+ anayeruka.  Na kwa habari ya wale viumbe hai wanne,+ kila mmoja wao ana mabawa sita;+ kuzunguka pande zote na chini yao wamejaa macho.+ Nao hawapumziki mchana na usiku huku wakisema: “Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Yehova+ Mungu, Mweza-Yote,+ aliyekuwako+ na aliyeko na anayekuja.”  Na wakati wowote hao viumbe hai wanapompa utukufu na heshima na shukrani+ Yule anayeketi juu ya kile kiti cha ufalme,+ Yule anayeishi milele na milele,+ 10  wale wazee 24+ huanguka chini mbele za Yule anayeketi juu ya kile kiti cha ufalme na kumwabudu+ Yule anayeishi milele na milele, nao hutupa mataji yao mbele ya kile kiti, wakisema: 11  “Unastahili, Ee Yehova, naam, Mungu wetu, kupokea utukufu+ na heshima+ na nguvu,+ kwa sababu uliumba vitu vyote,+ na kwa sababu ya mapenzi+ yako vilikuwako navyo vikaumbwa.”+

Maelezo ya Chini