Ufunuo 10:1-11

10  Nami nikamwona malaika+ mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amepambwa wingu,+ na upinde wa mvua ulikuwa juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua,+ na miguu+ yake ilikuwa kama nguzo za moto,  na mkononi mwake alikuwa na kitabu kidogo cha kukunjwa kilichofunguliwa. Naye akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, lakini ule wa kushoto juu ya dunia,+  naye akapaaza kilio kwa sauti kubwa kama vile simba+ anaponguruma. Na alipopaaza kilio, zile ngurumo+ saba zikatoa sauti zao.  Basi zile ngurumo saba ziliposema, nilikuwa karibu kuandika; lakini nikasikia sauti kutoka mbinguni+ ikisema: “Yatie muhuri mambo+ ambayo zile ngurumo saba zilisema, nawe usiyaandike hayo.”  Na yule malaika niliyemwona amesimama juu ya bahari na juu ya dunia akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni,+  naye akaapa kwa Yule anayeishi+ milele na milele,+ aliyeiumba mbingu na vitu vilivyo ndani yake na dunia+ na vitu vilivyo ndani yake na bahari na vitu vilivyo ndani yake:+ “Hakutakuwa tena na kukawia;+  bali katika siku za kupiga kwa yule malaika wa saba,+ akiwa karibu kuipiga tarumbeta yake,+ ile siri takatifu+ ya Mungu kulingana na habari njema aliyowatangazia watumwa wake mwenyewe manabii+ itamalizika.”  Na ile sauti+ niliyosikia kutoka mbinguni inasema nami tena na kuniambia: “Nenda, kichukue kile kitabu cha kukunjwa kilichofunguliwa ambacho kimo mkononi mwa malaika ambaye amesimama juu ya bahari na juu ya dunia.”+  Nami nikaenda zangu kwa yule malaika na kumwambia anipe kile kitabu kidogo cha kukunjwa. Naye akaniambia: “Kichukue, ukile,+ nacho kitalitia tumbo lako uchungu, lakini kinywani mwako kitakuwa kitamu kama asali.” 10  Nami nikakichukua kile kitabu kidogo cha kukunjwa kutoka mkononi mwa yule malaika kisha nikakila,+ nacho kinywani mwangu kilikuwa kitamu kama asali;+ lakini nilipokuwa nimekila, tumbo langu likatiwa uchungu. 11  Nao wakaniambia: “Lazima utoe unabii tena kuhusiana na vikundi vya watu na mataifa na lugha na wafalme wengi.”+

Maelezo ya Chini