Ufunuo 9:1-21

9  Na malaika wa tano akaipiga tarumbeta yake.+ Nami nikaona nyota+ iliyokuwa imeanguka kutoka mbinguni mpaka duniani, naye akapewa ufunguo+ wa shimo la abiso.+  Naye akalifungua shimo la abiso, na moshi+ ukapanda kutoka katika shimo lile kama moshi wa tanuru kubwa,+ na jua likatiwa giza,+ pia hewa, kwa moshi wa shimo lile.  Na nzige+ wakaja juu ya dunia kutoka katika moshi huo; nao wakapewa mamlaka, mamlaka ileile kama ya nge+ wa dunia.  Nao wakaambiwa wasidhuru majani ya dunia wala mmea wowote wala mti wowote, isipokuwa tu wale wanadamu wasio na muhuri wa Mungu juu ya mapaji ya nyuso zao.+  Na nzige hao walipewa ruhusa, si wawaue, bali kwamba hawa wateswe+ miezi mitano, na mateso juu yao yalikuwa kama kuteswa na nge+ wakati anapomuuma mwanadamu.  Na katika siku hizo wanadamu watatafuta kifo+ lakini hawatakipata kwa vyovyote, nao watatamani kufa lakini kifo kitazidi kuwakimbia.  Na mfano wa nzige hao ulikuwa kama farasi+ waliotayarishwa kwa ajili ya pigano; na juu ya vichwa vyao kulikuwa na kitu kilichoonekana kama mataji yaliyo mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanaume,+  lakini walikuwa na nywele kama nywele za wanawake.+ Na meno yao yalikuwa kama ya simba;+  nao walikuwa na mabamba ya kifuani+ kama mabamba ya kifuani ya chuma. Na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari+ ya farasi wengi wakikimbia kwenda katika pigano.+ 10  Pia, wana mikia na miiba kama nge;+ na katika mikia yao kuna mamlaka yao ya kuumiza wanadamu miezi mitano. 11  Wana mfalme juu yao, yule malaika wa abiso.+ Katika Kiebrania jina lake ni Abadoni, lakini katika Kigiriki ana jina Apolioni.+ 12  Ole mmoja umepita. Tazama! Ole+ mbili zaidi zinakuja baada ya mambo haya. 13  Na malaika+ wa sita akaipiga tarumbeta+ yake. Nami nikaisikia sauti+ moja kutoka katika zile pembe za madhabahu+ ya dhahabu iliyo mbele za Mungu 14  ikimwambia malaika wa sita, aliyekuwa na tarumbeta: “Wafungue malaika+ wanne waliofungwa+ kwenye mto mkubwa Efrati.”+ 15  Na wale malaika wanne wakafunguliwa, ambao wametayarishwa kwa ajili ya ile saa na siku na mwezi na mwaka, kuua sehemu ya tatu ya wanadamu. 16  Na hesabu ya majeshi ya askari wapanda-farasi ilikuwa makumi mawili ya maelfu ya makumi ya maelfu: niliisikia hesabu yao. 17  Na hivi ndivyo nilivyowaona wale farasi katika maono, na wale walioketi juu yao: walikuwa na mabamba ya kifuani ya rangi nyekundu ya moto na ya bluu ya hayasinthi na ya manjano ya kiberiti; na vichwa vya farasi wale vilikuwa kama vichwa vya simba,+ na katika vinywa vyao ukatoka moto na moshi na kiberiti.+ 18  Kwa hayo mapigo matatu sehemu ya tatu ya wanadamu waliuawa, kutokana na ule moto na moshi na kiberiti vilivyotoka katika vinywa vyao. 19  Kwa maana mamlaka ya farasi wale imo katika vinywa vyao na katika mikia yao; kwa maana mikia yao ni kama nyoka+ na ina vichwa, nao wanadhuru kwa kutumia hivyo. 20  Lakini wale wanadamu wengine ambao hawakuuawa kwa yale mapigo hawakutubu matendo ya mikono yao,+ ili kwamba wasiabudu roho waovu+ na sanamu za dhahabu na fedha+ na shaba na mawe na miti, ambazo haziwezi kuona wala kusikia wala kutembea;+ 21  nao hawakutubu mauaji+ yao wala mazoea yao ya kuwasiliana na pepo+ wala uasherati wao wala wizi wao.

Maelezo ya Chini