Ufunuo 17:1-18

17  Na mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na mabakuli saba+ akaja, akasema nami, akaniambia: “Njoo, nitakuonyesha hukumu juu ya yule kahaba+ mkubwa anayekaa juu ya maji mengi,+  ambaye wafalme wa dunia walifanya uasherati naye,+ na wale ambao hukaa katika dunia walileweshwa kwa divai ya uasherati wake.”+  Naye akanichukua katika nguvu za roho+ kuingia nyikani. Nami nikamwona mwanamke ameketi juu ya mnyama-mwitu+ mwenye rangi nyekundu aliyejaa majina ya makufuru+ na aliyekuwa na vichwa saba+ na pembe kumi.  Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarau+ na nyekundu,+ naye alikuwa amepambwa dhahabu na jiwe la thamani na lulu+ na mkononi mwake alikuwa na kikombe cha dhahabu+ kilichojaa machukizo+ na mambo machafu ya uasherati wake.+  Na juu ya paji la uso wake jina, fumbo,+ lilikuwa limeandikwa: “Babiloni Mkubwa, mama wa makahaba+ na wa machukizo ya dunia.”+  Nami nikaona kwamba yule mwanamke amelewa damu+ ya watakatifu na damu ya mashahidi wa Yesu.+ Basi, nilipomwona nilishangaa kwa mshangao mkubwa.+  Na kwa hiyo yule malaika akaniambia: “Kwa nini ulishangaa? Nitakuambia fumbo la yule mwanamke+ na la yule mnyama-mwitu anayembeba na aliye na vichwa saba na pembe kumi:+  Mnyama-mwitu uliyemwona alikuwako,+ lakini hayuko, na bado yuko karibu kupanda kutoka katika abiso,+ naye ataenda kwenye uharibifu. Na watakapoona jinsi yule mnyama-mwitu alivyokuwako, lakini hayuko, na bado atakuwapo, wale wanaokaa duniani watamsifu kwa mshangao, lakini majina yao hayakuandikwa kwenye kile kitabu cha kukunjwa cha uzima+ tangu kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu.+  “Hapa ndipo inapohitajiwa akili yenye hekima:+ Vile vichwa saba+ vinamaanisha milima saba,+ ambapo yule mwanamke huketi juu. 10  Na kuna wafalme saba: watano wameanguka,+ mmoja yuko,+ yule mwingine bado hajafika,+ lakini atakapofika lazima adumu kwa muda mfupi.+ 11  Na yule mnyama-mwitu aliyekuwako lakini hayuko,+ yeye mwenyewe pia ni mfalme wa nane, lakini anatokana na wale saba, naye anaenda zake kwenye uharibifu. 12  “Na zile pembe kumi ulizoona zinamaanisha wafalme kumi,+ ambao bado hawajapokea ufalme, lakini wanapokea mamlaka wakiwa wafalme saa moja pamoja na yule mnyama-mwitu. 13  Hawa wana wazo moja, na kwa hiyo wanampa yule mnyama-mwitu nguvu na mamlaka yao.+ 14  Hawa watapigana na Mwana-Kondoo,+ lakini, kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana na Mfalme wa wafalme,+ Mwana-Kondoo atawashinda.+ Pia, wale walioitwa na waliochaguliwa na walio waaminifu pamoja naye watawashinda.”+ 15  Naye ananiambia: “Yale maji uliyoyaona, ambapo yule kahaba anaketi, yanamaanisha vikundi vya watu na umati na mataifa na lugha.+ 16  Na zile pembe kumi+ ulizoona, na yule mnyama-mwitu,+ hawa watamchukia yule kahaba+ na kumfanya kuwa ukiwa na uchi, nao watakula sehemu zake zenye nyama na kumteketeza kabisa kwa moto.+ 17  Kwa maana Mungu alitia hilo ndani ya mioyo yao ili kutekeleza wazo lake,+ kutekeleza lile wazo lao moja kwa kumpa yule mnyama-mwitu ufalme wao,+ mpaka maneno ya Mungu yatakapokwisha kutimizwa.+ 18  Na yule mwanamke+ uliyemwona anamaanisha lile jiji kubwa lililo na ufalme juu ya wafalme wa dunia.”+

Maelezo ya Chini