Ufunuo 16:1-21

16  Nami nikasikia sauti+ kubwa kutoka katika patakatifu ikiwaambia wale malaika saba: “Nendeni mkamwage yale mabakuli saba ya hasira+ ya Mungu ndani ya dunia.”  Na yule wa kwanza+ akaenda zake na kumwaga bakuli lake ndani ya dunia.+ Na kidonda chenye kuumiza na kilicho hatari+ kikaja juu ya wale wanadamu waliokuwa na alama ya yule mnyama-mwitu+ na waliokuwa wakiiabudu sanamu yake.+  Na yule wa pili+ akamwaga bakuli lake ndani ya bahari.+ Nayo ikawa damu+ kama ya mwanadamu aliyekufa, na kila nafsi iliyo hai ikafa, ndiyo, vitu vilivyo ndani ya bahari.+  Na yule wa tatu+ akamwaga bakuli lake ndani ya mito+ na chemchemi za maji. Nazo zikawa damu.+  Nami nikamsikia malaika aliye juu ya maji akisema: “Wewe, Ambaye uko na uliyekuwako,+ Mshikamanifu,+ wewe ni mwadilifu, kwa sababu umetoa maamuzi haya,+  kwa sababu waliimwaga damu ya watakatifu na ya manabii,+ nawe umewapa damu+ wanywe. Wanastahili hilo.”+  Nami nikaisikia madhabahu ikisema: “Ndiyo, Yehova Mungu, Mweza-Yote,+ maamuzi yako ya hukumu ni ya kweli na ya uadilifu.”+  Na yule wa nne+ akamwaga bakuli lake juu ya jua; na jua likapewa ruhusa ya kuwaunguza+ wanadamu kwa moto.  Na wale wanadamu wakaunguzwa kwa joto kubwa, lakini wakalikufuru jina+ la Mungu, aliye na mamlaka+ juu ya mapigo haya, nao hawakutubu ili wampe utukufu.+ 10  Na yule wa tano akamwaga bakuli lake juu ya kiti cha ufalme cha yule mnyama-mwitu.+ Na ufalme wake ukatiwa giza,+ nao wakaanza kuzitafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu yao, 11  lakini wakamkufuru+ Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya vidonda vyao, nao hawakutubu matendo yao. 12  Na yule wa sita+ akamwaga bakuli lake juu ya mto mkubwa Efrati,+ na maji yake yakakauka,+ ili njia itayarishwe kwa ajili ya wafalme+ wanaotoka mashariki. 13  Nami nikaona maneno machafu matatu yaliyoongozwa na roho+ ambayo yalionekana kama vyura+ yakitoka katika kinywa cha yule joka+ mkubwa na kutoka katika kinywa cha yule mnyama-mwitu+ na kutoka katika kinywa cha yule nabii wa uwongo.+ 14  Hayo, kwa kweli, ni maneno yanayoongozwa+ na roho waovu nayo yanafanya ishara,+ nayo yanakwenda kwa wafalme+ wa dunia nzima inayokaliwa,+ ili kuwakusanya pamoja kwa vita+ vya ile siku kuu+ ya Mungu Mweza-Yote.+ 15  “Tazama! Ninakuja kama mwizi.+ Mwenye furaha ni yule anayekaa macho+ na kutunza mavazi yake ya nje, ili asipate kutembea akiwa uchi na watu waitazame aibu yake.”+ 16  Nayo yakawakusanya pamoja mahali panapoitwa katika Kiebrania Har-Magedoni.+ 17  Na yule wa saba akamwaga bakuli lake juu ya hewa.+ Ndipo sauti+ kubwa ikatokea katika patakatifu kutoka katika kile kiti cha ufalme, ikisema: “Imekuwa!” 18  Na umeme na sauti na ngurumo zikatokea, na kukatokea tetemeko kubwa la nchi+ la namna ambayo haijatokea tangu wanadamu walipokuja kuwa duniani,+ tetemeko la nchi+ lenye kuenea sana, lililo kubwa sana. 19  Na lile jiji kubwa+ likapasuka na kuwa sehemu tatu, na majiji ya mataifa yakaanguka; na Babiloni Mkubwa+ akakumbukwa machoni pa Mungu, ili kumpa kikombe cha divai cha hasira ya ghadhabu yake.+ 20  Pia, kila kisiwa kikakimbia, na milima haikupatikana.+ 21  Na mvua kubwa ya mawe+ iliyo na kila jiwe lenye uzito wa karibu talanta moja ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu, na wale wanadamu wakamkufuru+ Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe,+ kwa sababu pigo lake lilikuwa kubwa isivyo kawaida.

Maelezo ya Chini