Ufunuo 8:1-13

8  Naye+ alipofungua muhuri wa saba,+ kimya kikatokea mbinguni kwa karibu nusu saa.  Nami nikawaona wale malaika saba+ wanaosimama mbele za Mungu, nao wakapewa tarumbeta saba.  Na malaika mwingine akafika na kusimama kwenye madhabahu,+ akiwa na chombo cha uvumba cha dhahabu; naye akapewa kiasi kikubwa cha uvumba+ ili autoe pamoja na sala za watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu ambayo ilikuwa mbele ya kile kiti cha ufalme.  Na moshi wa uvumba huo ukapanda kutoka katika mkono wa huyo malaika pamoja na sala+ za watakatifu mbele za Mungu.  Lakini mara moja malaika huyo akachukua kile chombo cha uvumba, akakijaza sehemu ya moto+ wa madhabahu na kukitupa duniani.+ Na ngurumo+ zikatokea na sauti na umeme+ na tetemeko la nchi.+  Na wale malaika saba wenye tarumbeta+ saba+ wakajitayarisha kuzipiga.  Na wa kwanza akaipiga tarumbeta yake. Na kukatukia mvua ya mawe na moto+ uliochangamana na damu, nao ukatupwa duniani; na sehemu ya tatu ya dunia ikateketezwa,+ na sehemu ya tatu ya miti ikateketezwa, na mimea yote mibichi+ ikateketezwa.  Na malaika wa pili akaipiga tarumbeta yake. Na kitu fulani kama mlima+ mkubwa unaowaka moto kikatupwa ndani ya bahari.+ Na sehemu ya tatu ya bahari ikawa damu;+  na sehemu ya tatu ya viumbe vilivyo katika bahari ambavyo vina nafsi vikafa,+ na sehemu ya tatu ya mashua ikavunjwa-vunjwa. 10  Na malaika wa tatu akaipiga tarumbeta yake. Na nyota kubwa inayowaka kama taa ikaanguka kutoka mbinguni,+ nayo ikaanguka juu ya sehemu ya tatu ya mito na juu ya chemchemi za maji.+ 11  Na jina la nyota hiyo ni Pakanga. Na sehemu ya tatu ya maji ikageuka kuwa pakanga, na wengi kati ya wanadamu wakafa kutokana na maji hayo, kwa sababu yalikuwa yamefanywa kuwa machungu.+ 12  Na malaika wa nne akaipiga tarumbeta yake. Na sehemu ya tatu ya jua ikapigwa na sehemu ya tatu ya mwezi na sehemu ya tatu ya nyota, ili sehemu ya tatu ya hizo itiwe giza+ na mchana usiwe na nuru kwa sehemu yake ya tatu,+ na usiku vivyo hivyo. 13  Nami nikaona, nami nikasikia tai+ akiruka katikati ya mbingu+ akisema kwa sauti kubwa: “Ole, ole, ole+ wao wanaokaa duniani kwa sababu ya mipigo mingine ya tarumbeta ya wale malaika watatu walio karibu kuzipiga tarumbeta zao!”+

Maelezo ya Chini