Ufunuo 5:1-14

5  Nami nikaona katika mkono wa kuume wa Yule aliyeketi juu ya kile kiti cha ufalme+ kitabu cha kukunjwa kilichoandikwa ndani na upande wa nyuma,+ kimefungwa+ kabisa kwa mihuri saba.  Nami nikamwona malaika mwenye nguvu akitangaza kwa sauti kubwa: “Ni nani anayestahili kukifungua kile kitabu cha kukunjwa na kufungua mihuri yake?”  Lakini hapakuwa na hata mmoja, wala mbinguni wala juu ya dunia wala chini ya dunia, aliyeweza kukifungua kitabu hicho cha kukunjwa au kutazama ndani yake.  Nami nikalia sana kwa sababu hakuna yeyote aliyepatikana kuwa anastahili kukifungua kitabu hicho cha kukunjwa au kutazama ndani yake.+  Lakini mmoja wa wale wazee akaniambia: “Acha kulia. Tazama! Simba ambaye ni wa kabila la Yuda,+ mzizi+ wa Daudi,+ ameshinda+ ili akifungue kitabu hicho cha kukunjwa na mihuri yake saba.”  Nami nikamwona mwana-kondoo,+ kana kwamba alikuwa amechinjwa,+ akiwa amesimama katikati ya kile kiti cha ufalme+ na ya wale viumbe hai wanne na katikati ya wale wazee,+ akiwa na pembe saba na macho saba, macho ambayo yanamaanisha roho+ saba za Mungu ambazo zimetumwa katika dunia nzima.  Naye akaenda na mara moja akakichukua kutoka katika mkono wa kuume wa Yule aliyeketi juu ya kile kiti cha ufalme.+  Na alipokichukua kile kitabu cha kukunjwa, wale viumbe hai wanne na wale wazee 24+ wakaanguka chini mbele ya Mwana-Kondoo, kila mmoja akiwa na kinubi+ na mabakuli ya dhahabu yaliyokuwa yamejaa uvumba,+ na huo uvumba unamaanisha sala+ za watakatifu.  Nao wanaimba wimbo mpya,+ wakisema: “Wewe unastahili kukichukua kile kitabu cha kukunjwa na kufungua mihuri yake, kwa sababu ulichinjwa na kwa damu+ yako ukamnunulia+ Mungu+ watu kutoka katika kila kabila na lugha na watu na taifa, 10  nawe ukawafanya kuwa ufalme+ na makuhani+ kwa Mungu wetu,+ nao watatawala wakiwa wafalme+ juu ya dunia.” 11  Nami nikaona, nami nikasikia sauti ya malaika wengi kuzunguka kile kiti cha ufalme na wale viumbe hai na wale wazee, na hesabu yao ilikuwa makumi ya maelfu ya makumi ya maelfu+ na maelfu ya maelfu,+ 12  wakisema kwa sauti kubwa: “Mwana-Kondoo aliyechinjwa+ anastahili kupokea uwezo na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka.”+ 13  Na kila kiumbe kilicho mbinguni na juu ya dunia na chini ya dunia+ na juu ya bahari, na vitu vyote vilivyo ndani ya hivyo, nikasikia vikisema: “Kwake Yule anayeketi juu ya kile kiti cha ufalme+ na kwa Mwana-Kondoo+ kuwe na baraka na heshima+ na utukufu+ na nguvu milele na milele.” 14  Na wale viumbe hai wanne wakasema: “Amina!” na wale wazee+ wakaanguka chini na kuabudu.+

Maelezo ya Chini