Ufunuo 15:1-8

15  Nami nikaona ishara+ nyingine mbinguni, kubwa na ya ajabu sana, malaika saba+ wenye mapigo saba.+ Hayo ndiyo ya mwisho, kwa sababu kupitia hayo hasira+ ya Mungu inamalizika.+  Nami nikaona kitu mfano wa bahari+ kama kioo iliyochangamana na moto, na wale wanaotokea wakiwa washindi+ kutoka kwa yule mnyama-mwitu na kutoka kwa ile sanamu+ yake na kutoka kwa ile namba+ ya jina lake wakiwa wamesimama kando ya ule mfano wa bahari+ kama kioo, wakiwa na vinubi+ vya Mungu.  Nao wanaimba wimbo wa Musa+ mtumwa wa Mungu na wimbo wa Mwana-Kondoo,+ wakisema: “Matendo yako ni makuu na ya ajabu,+ Yehova Mungu, Mweza-Yote.+ Njia zako ni za uadilifu na za kweli,+ Mfalme wa umilele.+  Ni nani ambaye kwa kweli hatakuogopa wewe,+ Yehova,+ na kulitukuza jina lako,+ kwa sababu wewe peke yako ni mshikamanifu?+ Kwa maana mataifa yote yatakuja na kuabudu mbele zako,+ kwa sababu amri zako za uadilifu zimefunuliwa.”+  Na baada ya mambo haya nikaona, na patakatifu pa hema+ la ushahidi+ pakafunguliwa mbinguni,+  na wale malaika saba+ wenye mapigo saba+ wakatokea katika patakatifu, wamevikwa kitani safi,+ chenye kung’aa nao wamefungwa vifuani mwao mishipi ya dhahabu.  Na mmoja wa wale viumbe hai wanne+ akawapa wale malaika saba mabakuli saba ya dhahabu yaliyojaa hasira ya Mungu,+ anayeishi milele na milele.+  Na patakatifu pakajawa na moshi kwa sababu ya utukufu wa Mungu+ na kwa sababu ya nguvu zake, na hakuna yeyote aliyeweza kuingia katika patakatifu mpaka yalipomalizika yale mapigo saba+ ya wale malaika saba.

Maelezo ya Chini