Ayubu 2:1-13

2  Baadaye ikaja siku ambapo wana wa Mungu wa kweli waliingia na kusimama mbele za Yehova, na Shetani pia akaingia katikati yao na kusimama mbele za Yehova.+  Ndipo Yehova akamwambia Shetani: “Wewe unatoka wapi hasa?” Naye Shetani akamjibu Yehova, akasema: “Ninatoka kuzurura huku na huku duniani na kutembea huku na huku ndani yake.”+  Naye Yehova akaendelea kumwambia Shetani: “Je, umeuweka moyo wako juu ya mtumishi wangu Ayubu,+ kwamba hakuna yeyote aliye kama yeye duniani, mtu asiye na lawama na mnyoofu,+ mwenye kumwogopa Mungu+ na kujiepusha na ubaya?+ Hata sasa bado anashikilia sana utimilifu wake,+ ingawa wewe unanichochea+ juu yake nimmeze bila sababu.”+  Lakini Shetani+ akamjibu Yehova, akasema: “Ngozi kwa ngozi, na kila kitu alicho nacho mtu atakitoa kwa ajili ya nafsi yake.+  Ili kuwe na badiliko, tafadhali nyoosha mkono wako, uguse kufikia mfupa wake na nyama yake, uone kama hatakulaani wewe mbele za uso wako.”+  Basi Yehova akamwambia Shetani: “Tazama, yumo mkononi mwako! Ila tu ujihadhari na nafsi yake!”  Kwa hiyo Shetani akaondoka mbele za uso wa Yehova,+ akampiga Ayubu kwa majipu+ hatari kuanzia wayo wa mguu wake mpaka kwenye utosi wa kichwa chake.  Naye akajichukulia kigae cha udongo cha kujikunia; naye akawa akiketi katikati ya majivu.+  Mwishowe mke wake akamwambia: “Je, bado unashikilia sana utimilifu wako?+ Mlaani Mungu, ufe!” 10  Lakini yeye akamwambia: “Wewe unasema kama anavyosema mmoja wa hao wanawake wasio na akili.+ Je, tukubali yaliyo mema tu kutoka kwa Mungu wa kweli, wala tusikubali pia yaliyo mabaya?”+ Katika hayo yote Ayubu hakutenda dhambi kwa midomo yake.+ 11  Na rafiki watatu wa Ayubu wakasikia habari za msiba huo wote uliompata, nao wakaja, kila mmoja kutoka mahali pake, Elifazi Mtemani+ na Bildadi Mshua+ na Sofari Mnaamathi.+ Kwa hiyo wakakutana kwa mapatano+ ili waje kumsikitikia na kumfariji.+ 12  Walipoinua macho yao kutoka mbali hawakumtambua. Ndipo wakapaaza sauti zao, wakalia, wakararua+ kila mmoja koti lake lisilo na mikono na kurusha mavumbi kuelekea mbinguni juu ya vichwa vyao.+ 13  Nao wakaendelea kuketi+ chini pamoja naye siku saba, mchana na usiku, wala hakuna yeyote aliyemwambia neno lolote, kwa maana waliona kwamba yale maumivu+ ni makali sana.

Maelezo ya Chini