Ayubu 10:1-22

10  “Nafsi yangu inahisi kuchukizwa na uhai wangu.+Nitaonyesha hangaiko langu kujihusu mwenyewe.Nitasema kwa uchungu wa nafsi yangu!   Nitamwambia Mungu, ‘Usinitangaze kuwa mwovu.Nijulishe kwa nini unashindana nami.   Je, ni vema kwako kwamba wewe utende kosa,+Kwamba ukatae tokeo la kazi yenye nguvu ya mikono yako,+Na kwamba kwa kweli uangazie shauri la waovu?   Je, una macho+ ya nyama,Au, je, wewe unaona kama anavyoona mwanadamu anayeweza kufa?+   Je, siku zako ni kama siku za mwanadamu anayeweza kufa,+Au, miaka yako ni kama siku za mwanamume,   Kwamba ujaribu kutafuta kosa languNawe uendelee kuitafuta dhambi yangu?+   Ijapokuwa unajua kwamba mimi sina kosa,+Na hakuna yeyote anayekomboa kutoka mkononi mwako?+   Mikono yako mwenyewe imeniunda hivi kwamba ikanifanyiza mimi+Mzima pande zote, na bado unataka kunimeza.   Tafadhali, kumbuka kwamba umenifanyiza kutoka katika udongo+Nawe utanifanya nirudi katika mavumbi.+ 10  Je, hukunimwaga kama maziwaNa kunigandisha kama jibini?+ 11  Ulinivika ngozi na nyamaUkanifuma kwa mifupa na kano.+ 12  Umenipa uzima na fadhili zenye upendo;+Na uangalizi+ wako mwenyewe umeilinda roho yangu. 13  Nawe umeficha mambo hayo moyoni mwako.Ninajua vema kwamba una mambo hayo. 14  Ikiwa nimetenda dhambi na umeendelea kunitazama+Nawe hunichukulii kuwa sina hatia katika kosa langu;+ 15  Ikiwa kweli nimekosea, ole wangu!+Na ikiwa kweli niko upande wa haki, nisipate kuinua kichwa changu,+Nikiwa nimejawa sana na aibu na kujawa na mateso.+ 16  Nacho kikitenda kwa majivuno,+ utaniwinda kama mwana-simba,+Nawe utajionyesha tena kuwa wa ajabu kwangu. 17  Utaleta mashahidi wako wapya mbele yangu,Nawe utafanya usumbufu wako kuwa mkubwa zaidi juu yangu;Magumu baada ya magumu yako pamoja nami. 18  Basi kwa nini ulinitoa nje ya tumbo la uzazi?+Kama ningekata pumzi, ili hata jicho lisinione, 19  Ningekuwa kana kwamba sijapata kuwako;Ningeletwa kutoka tumboni mpaka kaburini.’ 20  Je, siku zangu si chache?+ Na aachilie mbali,Na aache kunikazia macho, ili ning’ae+ kidogo 21  Kabla sijaenda zangu—nami sitarudi+Kwenye nchi ya giza na kivuli kizito,+ 22  Kwenye nchi ya giza kama weusi, ya kivuli kizitoNa ya mchafuko, ambako hakuangazi zaidi ya weusi.”

Maelezo ya Chini