Ayubu 35:1-16

35  Naye Elihu akaendelea kujibu, akasema:   “Je, haya ndiyo umeyaona kuwa haki?Wewe umesema, ‘Uadilifu wangu unazidi wa Mungu.’+   Kwa maana unasema, ‘Ni wa faida gani kwako?+Ninapata faida gani zaidi kuliko nikitenda dhambi?’+   Mimi nitakujibu weweNa rafiki zako+ pamoja nawe.   Tazama juu mbinguni+ uone,Na yaangalie mawingu,+ kwamba kwelikweli yako juu kuliko wewe.   Kwa kweli ukitenda dhambi, ni nini unachotimiza dhidi yake?+Na maasi yako kwa kweli yakiongezeka, unamtendea nini?   Ikiwa kweli uko upande wa haki, unampa nini,Au, je, yeye anapokea nini kutoka mkononi mwako?+   Uovu wako unaweza kuwa juu ya mwanadamu kama wewe,+Na uadilifu wako kwa mwana wa mtu wa udongo.+   Kwa sababu ya ukandamizaji mwingi wanaendelea kuomba msaada;+Wanaendelea kulia wapewe msaada kwa sababu ya mkono wa wakuu.+ 10  Na ingawa hivyo hakuna yeyote ambaye amesema, ‘Yuko wapi Mungu, Mtengenezaji Mkuu wangu,+Yeye anayetoa muziki wakati wa usiku?’+ 11  Ni Yeye anayetufundisha+ sisi kuliko wanyama wa dunia,+Naye anatufanya tuwe na hekima kuliko hata viumbe vinavyoruka vya mbinguni. 12  Huko wao huendelea kupaaza kilio, lakini yeye hajibu,+Kwa sababu ya kiburi+ cha wabaya. 13  Yasiyo ya kweli tu ndiyo Mungu hasikii,+Na Mweza-Yote mwenyewe hayatazami.+ 14  Sembuse basi unaposema kwamba humwoni!+Kesi iko mbele zake, na kwa hiyo unapaswa umngojee kwa hangaiko.+ 15  Na sasa kwa sababu hasira yake haijatoza hesabu,+Yeye pia hakufuatilia kule kuchukua hatua kwa haraka inayopita kiasi.+ 16  Na Ayubu mwenyewe hukifungua wazi kinywa chake bure tu;Anazidisha maneno matupu pasipo ujuzi.”+

Maelezo ya Chini