Ayubu 36:1-33

36  Naye Elihu akaendelea kusema:   “Nisubiri kidogo, nami nitakutangaziaKwamba bado kuna maneno ya kusema kwa ajili ya Mungu.   Nitachukua ujuzi wangu kutoka mbali,Nami nitamhesabia uadilifu Muumba wangu.+   Kwa maana maneno yangu kwa kweli si uwongo;Yeye aliye mkamilifu katika ujuzi+ yuko pamoja nawe.   Tazama! Mungu ni mwenye nguvu+ wala hatakataa;Yeye ana uwezo wa nguvu za moyo;   Hatamhifadhi hai mtu yeyote aliye mwovu,+Lakini atatoa hukumu ya wenye kuteseka.+   Hataondoa macho yake juu ya mtu yeyote aliye mwadilifu;+Hata wafalme juu ya kiti cha ufalme+ Yeye pia atawaketisha milele, nao watainuliwa.   Na ikiwa wamefungwa pingu,+Wanatekwa kwa kamba za mateso.   Ndipo atawaambia kuhusu jinsi wanavyotendaNa makosa yao, kwa sababu wanajivuna sana. 10  Naye atafungua sikio lao ili lisikie himizo,+Naye atasema kwamba wageuke waache madhara.+ 11  Wakitii na kutumikia,Watakamilisha siku zao katika memaNa miaka yao katika uzuri.+ 12  Lakini wasipotii, watamalizwa+ kwa silaha,+Nao watakata pumzi bila ujuzi. 13  Na wale walio waasi-imani moyoni wataweka hasira.+Hawapaswi kulia wapewe msaada kwa sababu amewafunga. 14  Nafsi yao itakufa katika ujana,+Na uzima wao katikati ya wanaume walio makahaba wa hekaluni.+ 15  Atamwokoa mwenye kuteseka katika mateso yake,Naye atafungua sikio lao katika ukandamizaji huo. 16  Naye hakika pia atakushawishi kutoka katika kinywa cha taabu!+Mahali penye nafasi,+ wala si penye kufinyana, patakuwa badala yake,Na faraja ya meza yako itajaa unono.+ 17  Wewe hakika utajaa adhabu ya hukumu juu ya mwovu;+Adhabu ya hukumu na haki zitathibitika. 18  Ili uwe mwangalifu kwamba ghadhabu+ isikushawishi upige makofi ya chuki,Wala usiache fidia+ kubwa ikupotoshe. 19  Je, kilio chako cha kuomba msaada kitakuwa na matokeo?+ Hapana, wala katika taabuHata jitihada zako zote zenye nguvu.+ 20  Usipumue kwa kutamani usiku,Wakati watu wanaporudi kutoka mahali walipo. 21  Jilinde usigeukie jambo lenye kudhuru,+Kwa maana umelichagua hilo badala ya mateso.+ 22  Tazama! kwa nguvu zake, Mungu mwenyewe hutenda kwa njia iliyoinuliwa;Ni nani aliye mfundishaji kama yeye? 23  Ni nani amemtaka atoe hesabu juu ya njia yake,+Na ni nani amesema, ‘Wewe umetenda ukosefu wa uadilifu’?+ 24  Kumbuka kwamba unapaswa kutukuza utendaji wake+Ambao wanadamu wameimba juu yake.+ 25  Wanadamu wote wameutazama;Mwanadamu anayeweza kufa anaendelea kutazama toka mbali.+ 26  Tazama! Mungu ameinuliwa sana kuliko tunavyoweza kujua;+Hesabu ya miaka yake haichunguziki.+ 27  Kwa maana yeye huyateka matone ya maji;+Yanajichuja kama mvua yawe ukungu wake, 28  Hivi kwamba mawingu yanadondoka,+Yanadondoka kwa wingi juu ya wanadamu. 29  Kwa kweli, ni nani anayeweza kuelewa tabaka za mawingu,Mngurumo kutoka katika kibanda chake?+ 30  Tazama! Ametandaza juu yake nuru yake,+Naye ameifunika mizizi ya bahari. 31  Kwa maana kwa hizo yeye hutetea kesi ya vikundi vya watu;+Hutoa chakula kwa wingi.+ 32  Amefunika umeme katika mikono yake,Naye huweka amri juu yake dhidi ya mshambuliaji.+ 33  Kunguruma+ kwake hueleza habari zake,Mifugo pia kuhusu yule anayekuja.

Maelezo ya Chini