Ayubu 3:1-26

3  Ilikuwa baada ya hayo kwamba Ayubu akafungua kinywa chake, akaanza kuilaani siku yake.+  Basi Ayubu akajibu, akasema:   “Na iangamie ile siku niliyozaliwa,+Pia ule usiku ambao mtu alisema, ‘Mwanamume amechukuliwa mimba!’   Siku hiyo na iwe giza.Mungu asiiangalie kutoka juu,Wala nuru ya mchana isiiangazie.   Giza na kivuli kizito kiichukue.Wingu la mvua na likae juu yake.Vitu vinavyotia mchana giza na viitie hofu.+   Usiku huo—giza na liuchukue;+Usiwe na furaha katikati ya siku za mwaka;Usiingie katikati ya hesabu ya miezi.   Tazama! Usiku huo—na uwe tasa;Vigelegele vyovyote vya shangwe visije ndani yake.+   Wenye kulaani siku na wailaani,Wale walio tayari kumwamsha Lewiathani.*+   Nyota za wakati wa gizagiza lake na ziingiwe na giza;Na ungojee nuru wala kusiwe na yoyote;Nao usiione miali ya mapambazuko. 10  Kwa maana haukufunga milango ya tumbo la uzazi  la mama yangu,+Na hivyo kuficha taabu kutoka machoni pangu. 11  Kwa nini sikufa tokea tumbo la uzazi?+Kwa nini sikutoka tumboni kisha nikate pumzi? 12  Kwa nini magoti yalinipokea,Na kwa nini maziwa+ ili ninyonye? 13  Kwa maana kufikia sasa ningalikuwa nimelala ili nisisumbuliwe;+Ningalilala wakati huo; ningalikuwa ninapumzika+ 14  Pamoja na wafalme na washauri wa dunia,+Wale wanaojijengea mahali penye ukiwa,+ 15  Au pamoja na wakuu walio na dhahabu,Wale wanaozijaza nyumba zao fedha; 16  Au, kama mimba yenye kuharibika+ iliyofichwa, singalikuwako,Kama watoto ambao hawajaona nuru.+ 17  Humo waovu wameacha msukosuko,+Na humo wale walioishiwa nguvu wanapumzika.+ 18  Wafungwa wamestarehe pamoja;Kwa kweli hawaisikii sauti ya mtu anayewalazimisha kufanya kazi.+ 19  Wadogo na wakubwa wamo mle pamoja,+Naye mtumwa anawekwa huru kutoka kwa bwana wake. 20  Kwa nini anampa nuru yule aliye na taabu,Na kuwapa uhai wale wenye uchungu wa nafsi?+ 21  Kwa nini kuna wale wanaongojea kifo, wala hakipo,+Ijapokuwa wanaendelea kuchimba wakikitafuta kuliko kutafuta hazina zilizofichwa? 22  Wale wanaoshangilia kwa raha,Wanafurahi kwa sababu wanapata kaburi. 23  Kwa nini anampa nuru mwanamume, ambaye njia yake imefichwa,+Na ambaye Mungu anamzungushia ukuta?+ 24  Kwa maana kuugua kwangu huja mbele ya chakula changu,+Na vilio vyangu vya kunguruma+ humwagika kama maji; 25  Kwa sababu nimehofu kitu chenye kutia hofu, nacho kinakuja juu yangu;Na kile ambacho nimekiogopa kinanijia.+ 26  Mimi sijawa bila mahangaiko, wala sijawa bila usumbufu,Wala sijawa na pumziko, na bado msukosuko unakuja.”

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.