Ayubu 40:1-24

40  Naye Yehova akaendelea kumjibu Ayubu, akasema:   “Je, inampasa mtu anayetafuta makosa kushindana na Mweza-Yote?+Mwenye kumkaripia Mungu na ajibu hayo yeye mwenyewe.”+  Naye Ayubu akamjibu Yehova, akasema:   “Tazama! Nimekuwa kitu kisicho na maana.+Nitakujibu nini?Nimeuweka mkono wangu juu ya kinywa changu.+   Nimesema mara moja, nami sitajibu;Na mara mbili, nami sitaongeza lolote.”  Na Yehova akaendelea kumjibu Ayubu kutoka katika ile dhoruba ya upepo,+ akasema:   “Tafadhali, jifunge viuno vyako, kama mwanamume;+Nitakuuliza maswali, nawe unijulishe.+   Kwa kweli, je, utaifanya haki yangu kuwa bure?Je, utanitangaza mimi kuwa mwovu ili wewe uwe upande wa haki?+   Au, je, una mkono kama ule wa Mungu wa kweli,+Na, je, unaweza kutoa mngurumo kwa sauti kama yake?+ 10  Tafadhali, jipambe kwa ukuu+ na ustahiki;+Nawe ujivike utukufu+ na fahari.+ 11  Milipuko mikali ya hasira yako na imwagike,+Na uone kila mtu mwenye majivuno na umshushe chini. 12  Mwone kila mtu mwenye majivuno, mnyenyekeze,+Na uwakanyagie chini waovu palepale walipo. 13  Wafiche pamoja katika mavumbi,+Funga nyuso zao katika mahali palipofichika, 14  Nami, naam, mimi nitakupongeza,Kwa sababu mkono wako wa kuume unaweza kukuokoa. 15  Tazama, sasa, Behemothi* ambaye nimemfanya na wewe pia. Yeye hula majani+ kama ng’ombe. 16  Tazama, basi, nguvu zake zimo katika viuno vyake,Na nishati+ zake zimo katika kano za tumbo lake. 17  Yeye huinamisha mkia wake kama mwerezi;Kano za mapaja yake zimeungamana pamoja. 18  Mifupa yake ni mianzi ya shaba;Mifupa yake yenye nguvu ni kama fimbo za chuma iliyofuliwa. 19  Yeye ni mwanzo wa njia za Mungu;Mtengenezaji+ wake anaweza kuleta karibu upanga wake. 20  Kwa maana milima yenyewe humzalia mazao yake,+Na wanyama wote wa mwituni hucheza huko. 21  Yeye hulala chini ya miyungiyungi yenye miiba,Katika mahali palipofichika penye matete+ na mahali penye majimaji.+ 22  Miyungiyungi yenye miiba humzuia kwa kivuli chake;Mierebi ya bonde la mto humzunguka. 23  Mto ukitenda kwa jeuri, yeye hakimbii kwa wasiwasi.Ana uhakika, hata Yordani+ ukifurika juu ya kinywa chake. 24  Je, yeyote anaweza kumshika akiwa anaona?Je, yeyote anaweza kuitoboa pua yake kwa mitego?

Maelezo ya Chini

Au kiboko.