Ayubu 6:1-30

6  Naye Ayubu akajibu, akasema:   “Laiti usumbufu+ wangu ungepimwa,Na wakati huohuo wangeweka shida yangu katika mizani!   Kwa maana sasa ni nzito hata kuliko mchanga wa bahari.Ndiyo sababu maneno yangu mwenyewe yamekuwa mazungumzo ya ovyoovyo.+   Kwa maana mishale ya Mweza-Yote iko nami,+Ambayo roho yangu inainywa sumu yake;+Vitisho kutoka kwa Mungu vinajipanga juu yangu.+   Je, punda-milia+ atapaaza kilio juu ya majani,Au, je, ng’ombe atalia juu ya chakula chake?   Je, vitu visivyo na ladha vitaliwa bila chumvi,Au, je, umajimaji wenye utelezi wa mholi una ladha yoyote?   Nafsi yangu imekataa kugusa kitu chochote.Ni kama ugonjwa ndani ya chakula changu.   Laiti ombi langu lingekujaNa kwamba Mungu angenipa tumaini langu!   Na kwamba Mungu angeniponda,Kwamba angeuachilia mkono wake na kunikatilia mbali!+ 10  Bado ingekuwa ni faraja yangu;Nami ningeruka kwa shangwe+ kutokana na maumivu yangu,Hata ingawa hangekuwa na huruma, kwa maana sikuficha maneno+ ya Mtakatifu.+ 11  Nguvu zangu ni nini, ndipo niendelee kungojea?+Na mwisho wangu ni nini, ndipo niendelee kurefusha nafsi yangu? 12  Je, nguvu zangu ni nguvu za mawe?Au, je, mwili wangu ni wa shaba? 13  Je, ni kwamba mimi sina uwezo wa kujipa msaada,Na kazi yenye matokeo imeondolewa mbali nami? 14  Kwa habari ya mtu yeyote anayezuia fadhili zenye upendo kutoka kwa mwenzake,+Yeye pia ataachilia mbali kumwogopa Mweza-Yote.+ 15  Ndugu zangu wametenda kwa hila,+ kama mto wa majira ya baridi kali,Kama mfereji wa mito ya majira ya baridi kali inayoendelea kukauka. 16  Ni myeusi kwa sababu ya barafu,Theluji hujificha juu yake. 17  Katika majira yake hiyo hukosa maji,+ imenyamazishwa;Kunapokuwa na joto kali hiyo hukaushwa kutoka mahali pake.+ 18  Mapito ya njia yake yanageuzwa kando;Huenda juu katika mahali patupu na kuangamia. 19  Misafara ya Tema+ imetazama,Kundi la wasafiri la Wasabea+ limewangojea wao. 20  Hakika wameona aibu kwa sababu walikuwa wametumaini;Wamekuja mpaka mahali hapo nao wanakata tamaa.+ 21  Kwa maana sasa ninyi mmekuwa si kitu;+Mnaona hofu, nanyi mnaogopa.+ 22  Je, ni kwa sababu nimesema, ‘Nipe kitu,Au, toeni zawadi kwa ajili yangu kutoka katika uwezo wenu; 23  Na mniokoe kutoka mkononi mwa adui,+Na mnikomboe kutoka mkononi mwa waonevu’?+ 24  Mnifundishe, nami, kwa upande wangu, nitanyamaza;+Na mnieleweshe kosa ambalo nimetenda.+ 25  Maneno ya unyoofu yamekuwa—Si machungu!+Lakini kukaripia kwenu kunakaripia nini?+ 26  Je, ninyi mnapanga hila ya kukaripia maneno,Wakati maneno ya mtu aliyekata tamaa+ ni kwa ajili ya upepo tu?+ 27  Ni kwa kadiri gani mtaendelea kupiga kura juu ya mtu asiye na baba,+Na kumtumia mwenzenu kufanya biashara!+ 28  Na sasa mnisikilize mimi kwa makini,Na mwone ikiwa nitasema uwongo+ usoni penu. 29  Mrudi, tafadhali—ukosefu wowote wa uadilifu usitokee—Ndiyo, rudini—uadilifu wangu bado umo ndani yake.+ 30  Je, kuna ukosefu wa uadilifu katika ulimi wangu,Au, je, kaakaa langu halitambui shida?

Maelezo ya Chini