Ayubu 37:1-24

37  “Kwa kweli moyo wangu unaanza kutetemeka+ kutokana na hilo,Nao unaruka kutoka mahali pake.   Ninyi sikilizeni kwa makini, mngurumo wa sauti yake,+Na mvumo unaotoka kinywani mwake.   Anaiachilia iende chini ya mbingu zote,Na umeme+ wake unafika kwenye miisho ya dunia.   Nyuma yake sauti huvuma;Yeye ananguruma+ kwa sauti ya ukuu wake,+Naye hazizuii wakati sauti yake inaposikiwa.+   Mungu hunguruma kwa sauti+ yake kwa njia ya ajabu,Akifanya mambo makuu ambayo hatuwezi kujua.+   Kwa maana yeye anaiambia theluji, ‘Anguka kuelekea duniani,’+Na pia mvua kubwa, ndiyo, mvua zake kubwa zenye nguvu.+   Anaweka muhuri juu ya mkono wa kila mtu wa udongoIli kila mwanadamu anayeweza kufa ajue kazi yake.   Na mnyama-mwitu huingia katika mavizio,Naye anakaa katika maficho yake.+   Upepo wa dhoruba unatoka katika chumba cha ndani+Na baridi kutoka katika pepo za kaskazini.+ 10  Barafu inaletwa kwa pumzi ya Mungu+Na upana wa maji uko chini ya kizuizi.+ 11  Ndiyo, yeye hubebesha wingu mzigo wa umajimaji,Nuru+ yake hutawanya wingu kubwa, 12  Nalo linageuzwa huku na huku kwa uongozi wake ili yatendePopote anapoyaamuru+ juu ya uso wa nchi yenye kuzaa ya dunia. 13  Iwe ni kwa fimbo+ au ni kwa nchi yake+Au ni kwa fadhili zenye upendo,+ hulifanya liwe na matokeo. 14  Tega sikio kwa jambo hili, Ee Ayubu;Simama tuli na ukazie fikira kazi za ajabu za Mungu.+ 15  Je, unajua wakati Mungu alipoziagiza,+Na wakati alipofanya nuru ya wingu lake iangaze? 16  Je, unajua habari za kuelea kwa wingu,+Kazi za ajabu zake Yeye aliye mkamilifu katika ujuzi?+ 17  Jinsi mavazi yako yalivyo na motoWakati dunia inapoonyesha utulivu kutoka upande wa kusini?+ 18  Je, unaweza kutandaza anga+ pamoja na yeyeIwe ngumu kama kioo cha kuyeyushwa? 19  Tujulishe yale tunayopaswa kumwambia;Hatuwezi kutokeza maneno kwa sababu ya giza. 20  Je, yeye ajulishwe kwamba nataka kusema?Au, je, mtu yeyote amesema kwamba jambo hilo lijulishwe?+ 21  Na sasa kwa kweli hawaioni nuru;Ni nyangavu angani,Upepo ukiisha kupita na kuisafisha. 22  Fahari ya dhahabu huja kutoka kaskazini.Utukufu+ ulio juu ya Mungu ni wenye kuogopesha. 23  Na kumhusu Mweza-Yote, sisi hatujamjua;+Yeye ameinuliwa katika nguvu,+Naye hatapuuza+ haki+ na wingi wa uadilifu.+ 24  Kwa hiyo wanadamu na wamwogope.+Yeye hawaangalii wowote walio na hekima katika moyo wao wenyewe.”+

Maelezo ya Chini