Ayubu 27:1-23

27  Naye Ayubu akatokeza tena neno lake la kimethali,+ akaendelea kusema:   “Kama Mungu anavyoishi,+ ambaye ameiondoa hukumu yangu,+Na kama Mweza-Yote anavyoishi, ambaye ameitia uchungu nafsi yangu,+   Pumzi yangu ikiwa bado ni nzima ndani yangu,Na roho ya Mungu imo ndani ya mianzi ya pua yangu,+   Midomo yangu haitasema ukosefu wa uadilifuWala ulimi wangu hautatamka udanganyifu!   Ni jambo lisilowaziwa kwangu kwamba niwatangaze ninyi kuwa waadilifu!+Mpaka nitakapokata pumzi, sitajiondolea utimilifu+ wangu!   Nimeishikilia haki yangu, nami sitaiachilia;+Moyo wangu hautanidhihaki kwa ajili ya yoyote ya siku zangu.+   Adui yangu na awe mwovu katika kila njia,+Na yule anayeniasi awe mkosaji kwelikweli.   Kwa maana ni nini tumaini la mwasi-imani iwapo anamkatilia mbali,+Iwapo Mungu anachukua nafsi yake kutoka kwake?+   Je, Mungu atasikia kilio chakeTaabu ikimjia?+ 10  Au, je, atapata furaha tele katika Mweza-Yote?Je, atamwita Mungu nyakati zote? 11  Nitawafundisha ninyi kwa mkono wa Mungu;Mambo yaliyo pamoja na Mweza-Yote sitayaficha.+ 12  Tazama! Ninyi nyote mmeona maono;Basi kwa nini mnajionyesha kuwa wenye ubatili mtupu?+ 13  Hilo ndilo fungu la mtu mwovu kutoka kwa Mungu;+Na urithi wa waonevu watapokea kutoka kwa Mweza-Yote mwenyewe. 14  Wanawe wakiwa wengi, ni kwa ajili ya upanga;+Na wazao wake wenyewe hawatakuwa na chakula cha kutosha. 15  Waokokaji wake mwenyewe watazikwa wakati wa tauni yenye kufisha,Na wajane wao wenyewe hawatalia.+ 16  Akirundika fedha kama mavumbi,Naye akitayarisha mavazi kana kwamba ni udongo, 17  Yeye atatayarisha, lakini mwadilifu ndiye atakayevaa,+Na yeye asiye na hatia ndiye atakayekuwa na fungu katika ile fedha. 18  Ameijenga nyumba yake kama nondo tu,Na kama kibanda+ ambacho mlinzi amejenga. 19  Atalala akiwa tajiri, lakini hakuna chochote kitakachokusanywa;Ameyafungua macho yake, lakini hakutakuwa na chochote.+ 20  Vitisho vya ghafula vitampita kama maji;+Upepo wa dhoruba utamwiba usiku. 21  Upepo wa mashariki utamchukulia mbali+ naye ataenda zake,Nao utamvurumisha mbali kutoka mahali pake.+ 22  Nao utajitupa juu yake wala hautakuwa na huruma;+Bila shaka atajaribu kuzikimbia nguvu zake.+ 23  Mtu atampigia makofi+Naye atampigia mluzi+ kutoka mahali pake.

Maelezo ya Chini