Ayubu 12:1-25

12  Naye Ayubu akajibu, akasema:   “Kwa kweli ninyi ndinyi watu,Na hekima itakufa pamoja nanyi!+   Mimi pia nina moyo+ kama ninyi.Mimi si mdogo kuliko ninyi,+Na ni nani asiye na mambo kama hayo?   Ninakuwa mtu wa kudhihakiwa na wenzake,+Mtu anayemwita Mungu ili amjibu.+Mtu mwadilifu, asiye na lawama, amekuwa wa kudhihakiwa.   Katika fikira zake, mtu asiye na mahangaiko hudharau maangamizi;+Yametayarishwa kwa ajili ya wale wenye miguu inayoyumba-yumba.+   Mahema ya waporaji hayana wasiwasi,+Na wale wanaomtia Mungu ghadhabu wana usalamaUlio wa mtu ambaye ameleta mungu mkononi mwake.+   Hata hivyo, tafadhali uliza wanyama wa kufugwa, nao watakufundisha;+Pia viumbe vya mbinguni vyenye mabawa, navyo vitakuambia.+   Au onyesha kupendezwa kwako na dunia, nayo itakufundisha;+Na samaki wa baharini+ watakutangazia.   Ni nani kati ya hao wote ambaye hajui vemaKwamba ni mkono wa Yehova ambao umefanya haya,+ 10  Ambaye mkononi mwake mna nafsi+ ya kila aliye haiNa roho ya mwili wote wa mwanadamu?+ 11  Je, sikio halipimi maneno+Kama kaakaa+ linavyoonja chakula? 12  Je, hekima haimo katikati ya wazee+Na uelewaji katika wingi wa siku? 13  Yeye ana hekima na nguvu;+Ana shauri na uelewaji.+ 14  Tazama! Yeye hubomoa, ili pasiwe na ujenzi;+Yeye huifunga kwa ajili ya mwanadamu, ili isifunguliwe.+ 15  Tazama! Yeye huweka kizuizi juu ya maji nayo hukauka;+Naye huyapeleka, nayo huibadili dunia.+ 16  Yeye ana nguvu na hekima inayotumika;+Yeye anayefanya kosa na yeye anayepotosha ni wake;+ 17  Anafanya washauri watembee miguu wazi,+Naye hufanya waamuzi wawe na wazimu. 18  Yeye kwa kweli hufungua vifungo vya wafalme,+Naye hufunga viuno vyao mshipi. 19  Yeye anawafanya makuhani watembee miguu wazi,+Naye huwapindua wale walioketi daima;+ 20  Yeye anaondoa usemi kutoka kwa waaminifu,Naye huondolea mbali akili ya watu wazee; 21  Yeye anamwaga dharau juu ya watu wenye vyeo,+Naye hulegeza mshipi wa wenye nguvu; 22  Yeye anafunua mambo mazito kutoka katika giza,+Naye huleta kivuli kizito kwenye nuru; 23  Anafanya mataifa kuwa makubwa, ili ayaharibu;+Anaeneza mataifa, ili ayaondoe; 24  Anaondoa moyo wa walio vichwa vya watu wa nchi,Ili aweze kuwafanya watange-tange katika mahali patupu,+ pasipo na njia. 25  Wao hupapasa gizani,+ pasipo na nuru,Ili aweze kuwafanya watange-tange kama mlevi.+

Maelezo ya Chini