Ayubu 31:1-40

31  “Nimefanya agano pamoja na macho yangu.+Basi nawezaje kukaza fikira kwa bikira?+   Na kuna fungu gani kutoka kwa Mungu juu,+Au urithi kutoka kwa Mweza-Yote kutoka juu?   Je, hakuna msiba kwa mkosaji,+Na maafa kwa wale wanaozoea kufanya madhara?   Je, yeye haoni njia zangu+Na kuzihesabu hata hatua zangu zote?   Ikiwa nimetembea na watu wasiosema kweli,+Na mguu wangu unaharakisha kuelekea udanganyifu,+   Atanipima katika mizani sahihi+Na Mungu atajua utimilifu wangu.+   Ikiwa hatua zangu zinageuka kutoka katika njia,+Au moyo wangu umetembea kwa kufuata macho yangu tu,+Au kasoro yoyote imeshikamana na mikono yangu,+   Acha nipande mbegu na kisha mwingine ale,+Na acha wazao wangu wang’olewe.   Ikiwa moyo wangu umeshawishiwa kumwelekea mwanamke,+Nami nikaendelea kuvizia+ katika mlango wa rafiki yangu, 10  Basi mke wangu na amsagie mwanamume mwingine,Wanaume wengine na wainame juu yake.+ 11  Kwa maana jambo hilo lingekuwa mwenendo mpotovu,Nalo lingekuwa kosa la kufikiriwa na waamuzi.+ 12  Kwa maana huo ni moto ambao ungeteketeza mpaka kwenye maangamizi,+Na katikati ya mazao yangu yote ungetia mizizi. 13  Ikiwa nilikuwa nikikataa hukumu ya haki ya mtumwa wanguAu ya kijakazi wangu katika kesi yao juu yangu, 14  Basi naweza kufanya nini wakati Mungu atakaposimama?Na wakati atakapotoza hesabu, naweza kumjibu nini?+ 15  Je, Yeye aliyenifanya mimi tumboni hakumfanya yeye,+Na je, si yeye Mmoja tu aliyetufanya sisi katika tumbo la uzazi? 16  Ikiwa nilikuwa nikiwanyima watu wa hali ya chini mapendezi yao,+Na kuyafanya macho ya mjane yaishiwe nguvu,+ 17  Na kula tonge langu peke yangu,Huku mvulana asiye na baba akiwa hali kutokana nalo+ 18  (Kwa maana tangu ujana wangu alikua pamoja nami kana kwamba pamoja na baba,Na kutoka tumboni mwa mama yangu niliendelea kumwongoza huyo mjane); 19  Ikiwa nilikuwa nikiona mtu yeyote akiangamia kwa kukosa vazi,+Au kwamba maskini hakuwa na cha kujifunika; 20  Ikiwa viuno vyake havikunibariki,+Wala hakujipasha moto kwa sufu+ iliyokatwa ya wana-kondoo wangu; 21  Ikiwa nilitikisa mkono wangu huku na huku juu ya mvulana asiye na baba,+Wakati nilipokuwa nikiona msaada wangu unahitajiwa katika lango,+ 22  Acha mfupa wa bega langu uanguke kutoka katika bega lake,Na acha mkono wangu uvunjwe kutoka kwenye mfupa wake wa juu. 23  Kwa maana msiba kutoka kwa Mungu ulinitia hofu,Nami sikuweza kuvumilia mbele ya utukufu+ wake. 24  Ikiwa nimeifanya dhahabu kuwa tumaini langu,Au nimeiambia dhahabu, ‘Wewe ni tegemeo langu!’+ 25  Ikiwa nilikuwa nikishangilia kwa sababu mali yangu ilikuwa nyingi,+Na kwa sababu mkono wangu ulikuwa umepata vitu vingi sana;+ 26  Ikiwa nilikuwa nikiona nuru wakati ilipowaka,Au mwezi wenye fahari ukisonga,+ 27  Na moyo wangu ukaanza kushawishiwa kisiri+Na mkono wangu ukakibusu kinywa changu, 28  Hilo pia lingekuwa kosa la kufikiriwa na waamuzi,Kwa maana ningekuwa nimemkana Mungu wa kweli aliye juu. 29  Ikiwa nilikuwa nikishangilia kuangamia kwa mtu anayenichukia vikali,+Au kuchangamka kwa sababu uovu umempata— 30  Nami sikuruhusu kaakaa langu kutenda dhambiKwa kuomba laana juu ya nafsi yake.+ 31  Ikiwa watu wa hema langu hawakusema,‘Ni nani anayeweza kutokeza mtu ambaye hakushibishwa na chakula chake?’+ 32  Hakuna mkaaji mgeni yeyote aliyelala nje usiku;+Milango yangu niliiacha wazi kuielekea njia. 33  Ikiwa kama mtu wa udongo niliyafunika makosa yangu+Kwa kuficha kosa langu katika mfuko wa shati langu— 34  Kwa kuwa nilikuwa nikishtuka kwa sababu ya umati mkubwa,Au dharau la familia lilikuwa likinitia hofuNami nilikuwa nikikaa kimya, sikuwa nikiondoka nje ya mlango. 35  Laiti ningekuwa na mtu wa kunisikiliza,+Kwamba Mweza-Yote angenijibu+ kulingana na sahihi yangu!Au kwamba mtu aliye na kesi juu yangu angeandika hati! 36  Hakika ningeibeba juu ya bega langu;Ningeifunga kunizunguka kama taji la fahari. 37  Ningemwambia hesabu ya hatua zangu;+Ningemwendea kama kiongozi. 38  Ikiwa nchi yangu ingelia kwa sababu yangu ipate msaada,Na mitaro yake ingelia pamoja; 39  Ikiwa nimekula matunda yake bila pesa,+Na nafsi ya wamiliki wake nimeifanya ipumue,+ 40  Basi magugu yenye miiba na yatokee badala ya ngano,+Na magugu yenye kunuka badala ya shayiri.”Maneno ya Ayubu yamefika mwisho.

Maelezo ya Chini