Ayubu 22:1-30

22  Naye Elifazi Mtemani akajibu, akasema:   “Je, mwanamume anaweza kuwa na faida kwa Mungu mwenyewe,+Kwamba mtu mwenye ufahamu awe na faida kwake?   Je, Mweza-Yote anapendezwa kwa vyovyote kwa kuwa wewe ni mwadilifu,+Au, kupata faida yoyote kwa kuwa wewe unafanya njia yako isiwe na lawama?+   Je, atakukaripia wewe kwa sababu ya kumheshimu,Je, ataingia hukumuni pamoja nawe?+   Je, tayari ubaya wako mwenyewe si mwingi sana,+Na je, hakuna mwisho wa makosa yako?   Kwa maana wewe unanyakua rehani kutoka kwa ndugu zako bila sababu,+Nawe unavua hata mavazi ya watu walio uchi.   Humpi mwenye kuchoka maji ya kunywa,Nawe unamnyima mwenye njaa mkate.+   Na kwa habari ya mtu mwenye nguvu, nchi ni yake,+Na mtu anayetendewa kwa upendeleo anakaa humo.   Umewafukuza wajane wakiwa mikono mitupu,Na mikono ya wavulana wasio na baba imepondwa.+ 10  Ndiyo sababu mitego ya ndege imekuzunguka pande zote,+Na hofu ya ghafula inakutia wasiwasi; 11  Au giza, hivi kwamba huwezi kuona,Na mkusanyo wa maji yanayosukasuka unakufunika. 12  Je, Mungu hayuko juu kama mbingu?+Pia ona jumla ya hesabu ya nyota,+ kwamba ziko juu. 13  Na bado umesema: ‘Kweli Mungu anajua nini?Je, anaweza kuhukumu kupitia giza zito? 14  Mawingu ni mahali pake pa kujificha hivi kwamba haoni,Naye hutembea huku na huku juu ya ngome ya mbingu.’ 15  Je, utaendelea kuifuata njia ya zamani za kaleAmbayo watu wenye kudhuru wametembea, 16  Watu ambao wamenyakuliwa kabla ya wakati wao,+Ambao msingi+ wao unamwagwa kama mto, 17  Ambao wanamwambia Mungu wa kweli: ‘Tuondokee!+Na Mweza-Yote anaweza kutimiza nini juu yetu?’ 18  Na hali yeye mwenyewe amezijaza nyumba zao vitu vyema;+Na shauri la waovu limekaa mbali nami.+ 19  Waadilifu wataona na kushangilia,+Na asiye na hatia atawadhihaki: 20  ‘Kwa kweli wapinzani wetu wamefutiliwa mbali;Na mabaki yao hakika moto utayateketeza.’ 21  Tafadhali, fahamiana naye, na udumishe amani;Hivyo mambo mema yatakujia. 22  Tafadhali, chukua sheria kutoka kinywani mwake,Na utie maneno yake moyoni mwako.+ 23  Ukirudi kwa Mweza-Yote,+ utajengwa;Ukiweka ukosefu wa uadilifu mbali na hema lako, 24  Na mawe ya madini yenye thamani yakiwekwa katika mavumbiNa dhahabu ya Ofiri+ katika mwamba wa mabonde ya mito, 25  Pia Mweza-Yote kwelikweli atakuwa madini yako yenye thamani,Na fedha, iliyo bora kabisa, kwako.+ 26  Kwa maana ndipo utakapopata furaha tele katika Mweza-Yote,+Nawe utamwinulia Mungu mwenyewe uso wako.+ 27  Utamsihi, naye atakusikiliza;+Nawe utazitimiza nadhiri zako.+ 28  Nawe utafanya uamuzi kuhusu jambo fulani, nalo litasimama kwako;Na hakika nuru itaziangaza njia zako.+ 29  Kwa maana lazima itakuwepo fedheha unaposema kwa kiburi;+Lakini yeye atamwokoa mtu mwenye macho ya unyenyekevu.+ 30  Atamwokoa mtu asiye na hatia,+Nawe hakika utaokolewa kwa ajili ya usafi wa mikono yako.”+

Maelezo ya Chini