Ayubu 24:1-25

24  “Kwa nini nyakati hazijawekwa akiba na Mweza-Yote,+Na wale wanaomjua hawajaziona siku zake?+   Kuna wale wanaosogeza nyuma alama za mipaka;+Wamenyakua kundi, ili walichunge.   Wanamchukua hata punda-dume wa wavulana wasio na baba;Wanamkamata ng’ombe wa mjane kuwa rehani.+   Wanamgeuza kando maskini aiache njia;+Na wakati uleule wenye kuteseka wa dunia wamejificha.   Tazama! kama punda-milia+ nyikaniWameenda katika utendaji wao, kutafuta chakula.Nchi tambarare ya jangwani inampa kila mmoja mkate kwa ajili ya wavulana.   Wanavuna chakula chake shambani,Nao wanapora haraka shamba la mizabibu la mwovu.   Wanakaa uchi usiku kucha bila vazi,+Na bila chochote cha kujifunika katika baridi.+   Wanalowana maji kutokana na dhoruba ya mvua ya milimani,Na kwa sababu hakuna mahali pa kujikinga+ wanalazimika kuukumbatia mwamba.   Wanamnyakua mvulana asiye na baba hata kutoka kwenye maziwa,+Nao wanachukua kuwa rehani kile alicho nacho mwenye kuteseka.+ 10  Wanalazimika kutembea uchi wakiwa bila vazi,Nao wanalazimika kubeba masuke yaliyovunwa wakiwa na njaa.+ 11  Wanashinda katikati ya mchana wakiwa kati ya ukuta wa matuta;Wanalazimika kukanyaga mashinikizo ya divai, na bado wanakuwa na kiu.+ 12  Kutoka katika jiji wanaokufa wanaendelea kuugua,Na nafsi ya waliotiwa majeraha ya kufisha inalia ipewe msaada;+Naye Mungu huona hilo kuwa si jambo lisilofaa.+ 13  Kwa habari yao, wakawa katikati ya wale wanaoiasi nuru;+Hawakuzitambua njia zake,Wala hawakukaa katika barabara zake. 14  Muuaji anasimama wakati wa mchana,Anamuua mwenye kuteseka na maskini;+Na wakati wa usiku yeye huwa mwizi wa kawaida.+ 15  Kwa habari ya jicho la mzinzi,+ limengojea giza la jioni,+Likisema, ‘Hakuna jicho litakaloniona!’+Naye hufunika uso wake. 16  Ametoboa shimo kuingia katika nyumba wakati wa giza;Wakati wa mchana wanajifungia.Hawajui nuru ya mchana.+ 17  Kwa maana kwao asubuhi ni kama kivuli+ kizito,Kwa maana wanazitambua hofu za ghafula za kivuli kizito. 18  Yeye ni mwepesi juu ya uso wa maji.Mashamba yao yatalaaniwa duniani.+Hatageuka kuelekea njia ya mashamba ya mizabibu. 19  Ukame, pia joto, hunyakua maji ya theluji;Nalo Kaburi* wale ambao wametenda dhambi!+ 20  Tumbo la uzazi litamsahau, funza atamnyonya kwa utamu,+Yeye hatakumbukwa tena.+Na ukosefu wa uadilifu utavunjwa kama mti.+ 21  Anashughulika pamoja na mwanamke tasa ambaye hazai,Na pamoja na mjane,+ ambaye yeye hamtendei wema wowote. 22  Naye hakika atawavuta watu wenye nguvu kwa uwezo wake;Yeye atasimama asiwe na uhakika juu ya maisha yake. 23  Yeye atamfanya awe na uhakika ili ajitegemeze;+Na macho yake yatakuwa juu ya njia zao.+ 24  Wamekuwa huko juu kwa muda kidogo, kisha hawako tena,+Nao wameshushwa chini;+ wanang’olewa kama kila mtu mwingine,Na kama suke la nafaka wanakatwa. 25  Basi kwa kweli sasa, ni nani atakayetoa uhakikisho kuwa mimi ni mwongoAu kulifanya neno langu kuwa si kitu?”

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.