Ayubu 30:1-31

30  “Na sasa wamenicheka,+Wale wenye siku chache kuliko mimi,+Ambao baba zao ningekataaKuwaweka pamoja na mbwa wa kundi langu.   Hata nguvu za mikono yao—zilinifaa nini?Nguvu zimekwisha ndani yao.+   Wao ni tasa kwa sababu ya upungufu na njaa,Wanatafuna eneo lisilo na maji,+Ambapo jana palikuwa na dhoruba na ukiwa.   Walikuwa waking’oa mmea wa chumvi kando ya vichaka,Na mzizi wa miretemu ulikuwa chakula chao.   Walikuwa wakifukuzwa kutoka katika jamii;+Watu waliwapaazia sauti kama kupaazia mwizi.   Wanalazimika kukaa kwenye mteremko wa mabonde ya mito,Katika matundu ya mavumbi na katika miamba.   Walilia katikati ya vichaka;Walisongamana pamoja chini ya upupu.   Wana wa mtu asiye na akili,+ pia wana wa mtu asiye na jina,Wamepigwa mijeledi watoke katika nchi.   Na sasa mimi nimekuwa hata kichwa cha wimbo wao,+Nami ni simango kwao.+ 10  Wamenichukia, wamekaa mbali nami;+Nao hawakuacha kunitemea mate usoni.+ 11  Kwa kuwa aliifungua kamba yangu ya upinde na kuninyenyekeza,Nao waliifungua lijamu kwa sababu yangu. 12  Wanasimama upande wa mkono wangu wa kuume kama kundi la waovu;Wameachilia miguu yangu,Lakini wakajenga juu yangu vizuizi vyao vyenye kuleta msiba.+ 13  Wameziharibu barabara zangu;Walizidisha shida kwangu,+Bila wao kuwa na msaidizi yeyote. 14  Walikuja kana kwamba ni kupitia pengo pana;Wamejiviringisha katika dhoruba. 15  Vitisho vya ghafula vimegeuzwa juu yangu;Cheo changu cha heshima kinafukuzwa kama upepo,Na wokovu wangu umepitilia mbali kama wingu. 16  Na sasa nafsi yangu inamwagwa ndani yangu;+Siku za mateso+ zinanishika. 17  Mifupa+ yangu imetobolewa usiku na kuanguka kutoka kwangu,Na maumivu yanayonitafuna hayapumziki.+ 18  Vazi langu linabadilika kutokana na wingi wa nguvu;Linanifunga kama ukosi wa vazi langu refu. 19  Amenishusha chini katika udongo,Hivi kwamba nimekuwa kama mavumbi na majivu. 20  Ninakulilia nipate msaada, lakini wewe hunijibu;+Nimesimama, ili unikazie fikira. 21  Unajibadili ili uwe mkatili kwangu;+Unadumisha uadui kwangu kwa nguvu kamili za mkono wako. 22  Unaniinua kwenye upepo, unanifanya niupande;Kisha unaniyeyusha kwa kishindo. 23  Kwa maana najua vema kwamba utanirudisha kwenye kifo,+Na kwenye nyumba ya kukutania ya kila mtu aliye hai. 24  Ila tu hakuna yeyote anayeunyoosha mkono wake juu ya rundo la mabomoko matupu,+Wala wakati wa kudhoofika kwa mtu hakuna kilio cha kuomba msaada kuhusu mambo hayo. 25  Hakika nimemlilia mtu aliye na siku ngumu;+Nafsi yangu imemhuzunikia maskini.+ 26  Ijapokuwa nilingojea mema, mabaya yalikuja;+Nami nikaendelea kungojea nuru, lakini giza likaja. 27  Matumbo yangu yalichemshwa wala hayakukaa kimya;Siku za mateso zilinikabili. 28  Nilitembea huku na huku kwa huzuni+ wakati ambapo hakukuwa nuru ya jua;Nilisimama katika kutaniko, nikaendelea kulia nipewe msaada. 29  Nikawa ndugu ya mbwa-mwitu,Na rafiki ya binti za mbuni.+ 30  Ngozi yangu ikawa nyeusi+ na kuanguka kutoka kwangu,Na mifupa yangu ikawaka moto kutokana na ukavu. 31  Na kinubi changu kikawa cha maombolezo matupu,Na zumari yangu kwa ajili ya sauti ya watu wanaolia.

Maelezo ya Chini