Enda pane zvauri kuda

Zvandinodzidza muBhaibheri

Dzidzisai vana venyu vezera remakore 3 zvichidzika muchishandisa nyaya idzi dzinopa zvidzidzo zvomuBhaibheri.