Enda pane zvauri kuda

Kuwana Zororo Padambudziko Rekushushikana

Vanhu vakawanda vari kuwedzera kushushikana. Asi pane zvakawanda zvaungona kuita kuti uderedze kushushikana.

Inzwa Kuti Sei

Verengera Bhaibheri paIndaneti

Ongorora zvakaita Shanduro yeNyika Itsva, Bhaibheri rakakurama uye riri nyore kuverenga.

Verengera Bhaibheri paIndaneti

Ongorora zvakaita Shanduro yeNyika Itsva, Bhaibheri rakakurama uye riri nyore kuverenga.

Tarisa uone zvitsva zvaiswa zvakadai semavhidhiyo, nziyo, dzimwewo nyaya nenhau.

Ona Kuti Ndezvipi Zvitsva

Pinda Misangano yeZvapupu zvaJehovha

Tsvaga kuti tinonamatira kupi. Munhu wese akasununguka kuuya uye kupinda hakubhadhariswi.

Kumbira Kushanyirwa neZvapupu zvaJehovha

Kurukura imwe nyaya iri muBhaibheri neZvapupu zvaJehovha kana kuti kumbira kuita zvidzidzo zveBhaibheri.

Zvapupu zvaJehovha—Tiri Vanhu Vakaita Sei?

Tinobva mumadzinza nemitauro zvakasiyana-siyana asi zvinangwa zvedu zvakafanana ndizvo zvinoita kuti tibatane. Chinonyanya kukosha ndechekuti tinoda kukudza Jehovha, Mwari akaita kuti Bhaibheri rinyorwe uye Musiki wezvese. Tinoedza chaizvo kutevedzera Jesu Kristu uye tinodada nekudaidzwa kuti vaKristu. Mumwe nemumwe wedu anobatsira vanhu kuti vadzidze Bhaibheri uye nezveUmambo hwaMwari. Chinoita kuti tinzi Zvapupu zvaJehovha imhaka yekuparidza, uye kutaura kwatinoita nezvaJehovha Mwari neUmambo hwake.

Ongorora zviri panzvimbo yedu. Verenga Bhaibheri paIndaneti. Inzwa zvakawanda pamusoro pedu uye zvatinotenda.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.