Enda pane zvauri kuda

Verengera Bhaibheri paIndaneti

Ongorora zvakaita Shanduro yeNyika Itsva, Bhaibheri rakakurama uye riri nyore kuverenga.

Verengera Bhaibheri paIndaneti

Ongorora zvakaita Shanduro yeNyika Itsva, Bhaibheri rakakurama uye riri nyore kuverenga.

Tarisa uone zvitsva zvaiswa zvakadai semavhidhiyo, nziyo, dzimwewo nyaya nenhau.

Ona Kuti Ndezvipi Zvitsva

Misangano Yeungano yeZvapupu zvaJehovha

Ona kwatinonamatira uye manamatiro atinoita.

Kumbira Kushanyirwa neZvapupu zvaJehovha

Kurukura imwe nyaya iri muBhaibheri neZvapupu zvaJehovha kana kuti kumbira kuita zvidzidzo zveBhaibheri.

Zvapupu zvaJehovha​—Tiri Vanhu Vakaita Sei?

Tinobva mumadzinza nemitauro zvakasiyana-siyana asi zvinangwa zvedu zvakafanana ndizvo zvinoita kuti tibatane. Chinonyanya kukosha ndechokuti tinoda kukudza Jehovha, Mwari akaita kuti Bhaibheri rinyorwe uye Musiki wezvose. Tinoedza chaizvo kutevedzera Jesu Kristu uye tinodada nokudaidzwa kuti vaKristu. Mumwe nomumwe wedu anobatsira vanhu kuti vadzidze Bhaibheri uye nezveUmambo hwaMwari. Chinoita kuti tinzi Zvapupu zvaJehovha imhaka yokuparidza, uye kutaura kwatinoita nezvaJehovha Mwari noUmambo hwake.

Ongorora zviri panzvimbo yedu. Verenga Bhaibheri paIndaneti. Ziva zvakawanda pamusoro pedu uye zvatinotenda.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.