Enda pane zvauri kuda

Nhoroondo Dzekare Uye Bhaibheri

Bhaibheri rakasiyana nemamwe mabhuku pakuchengetedzwa kwarakaitwa, kushandurwa kwaro, uye kuwanikwa kwaro nevanhu vakawanda. Pane zvitsva zviri kuwanikwa zvinonyatsoratidza kuti zviri muBhaibheri ndezvechokwadi. Pasinei nekuti uri wechitendero chipi, uchaona kuti Bhaibheri rakasiyana nemamwe mabhuku.

NHARIREYOMURINDI

Pfuma Yakavanzwa Kwemazana Emakore

Ona kuti shanduro yekare kupfuura dzose yeBhaibheri remutauro wechiGeorgian yakawanikwa sei.

NHARIREYOMURINDI

Pfuma Yakavanzwa Kwemazana Emakore

Ona kuti shanduro yekare kupfuura dzose yeBhaibheri remutauro wechiGeorgian yakawanikwa sei.

Mabhuku Nezvimwewo

Bhaibheri—Rinombotaura Nezvei?

Chii chinonyanya kutaurwa nezvacho muBhaibheri?