Enda pane zvauri kuda

Nhoroondo Dzekare Uye Bhaibheri

Bhaibheri rakasiyana nemamwe mabhuku pakuchengetedzwa kwarakaitwa, kushandurwa kwaro, uye kuwanikwa kwaro nevanhu vakawanda. Pane zvitsva zviri kuwanikwa zvinonyatsoratidza kuti zviri muBhaibheri ndezvechokwadi. Pasinei nekuti uri wechitendero chipi, uchaona kuti Bhaibheri rakasiyana nemamwe mabhuku.

NHARIREYOMURINDI

Humwe Umboo Hwevanochera Matongo

Unogona kunge usingazive kuti Tatenai aiva ani, asi pane zvatinodzidza nezvake pane zvakawanikwa nevanochera matongo.

NHARIREYOMURINDI

Humwe Umboo Hwevanochera Matongo

Unogona kunge usingazive kuti Tatenai aiva ani, asi pane zvatinodzidza nezvake pane zvakawanikwa nevanochera matongo.

Mabhuku Nezvimwewo

Bhaibheri—Rinombotaura Nezvei?

Chii chinonyanya kutaurwa nezvacho muBhaibheri?