2020-08-13

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvezvirwere?

Vamwe vanoti Mwari ari kushandisa zvirwere kuti arange vanhu mazuva ano. Asi handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri.

2020-08-06

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Esteri Aiva Neushingi

Tarisa uone zvaungaita kuratidza kuti une ushingi saEsteri.

2020-07-28

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU

October 2020

2020-07-28

MUKAI!

Rusarura Ruchapera Here?

Hondo yacho inofanira kutangira mumwoyo nemupfungwa. Verenga unzwe zvinhu 5 zvaungaite kuti ubvise rusarura.

2020-07-27

VECHIDUKU VANOBVUNZA KUTI

Kuita Zvinhu Zvakawanda Panguva Imwe Chete Kwakanaka Here?

Unokwanisa kuita zvinhu zvakawanda panguva imwe chete uye zvese zvichinyatsobuda zvakanaka here?

2020-07-23

MASHANDISIRWO ARI KUITWA MARI YENYU YEZVIPO

Kushandurwa kweGungano ra2020 Rinoti “Garai Muchifara”!

Hurukuro, madhirama, nenziyo zvakashandurwa sei munguva pfupi mumitauro inopfuura 500?

2020-07-21

NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA

October 2020

Magazini ino ine nyaya dzekudzidza dzaDecember 7, 2020–January 3, 2021.

2020-07-17

TSIKA DZAKAPINDA MUROPA

Ungaita Sei Kuti Uzive Pekugumira Pakunwa Doro?

Zvinhu 5 zvinogona kukubatsira kuti unwe zvine mwero, kunyange kana uine zviri kukunetsa.

2020-07-17

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

Ndakawana Pfuma Chaiyo

Murume akanga aine mari uye akabudirira akawana sei chimwe chinhu chinokosha kupfuura mari?