Ndezvipi Zvitsva paJW.ORG?

2021-09-27

KUTSANANGURWA KWEMAVHESI

Kutsanangurwa kwaJohani 16:33—“Ini Ndakakunda Nyika”

Mashoko aJesu akabatsira sei vateveri vake kuti vazive kuti naivowo vanokwanisa kufadza Mwari?

2021-09-21

NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA

December 2021

Magazini ino ine nyaya dzekudzidza dzaJanuary 31–February 27, 2022.

2021-09-09

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Ndinokwanisa Kuva Shamwari yaMwari Ndisina Chechi Yandinopinda Here?

Ona zvinhu 3 zvinokubatsira kuti uve neushamwari naMwari uye zvinhu 4 zvinofungwa nevamwe nezvenyaya iyi.

2021-09-08

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Zvinorevei Kuva “muSamariya Akanaka”?

Jesu akataura nyaya iyi kuti adzidzise vanhu kuti vanofanira kubata sei vamwe pasinei nekwavanobva kana rudzi rwavo.

2021-09-01

MASHANDISIRWO ARI KUITWA MARI YENYU YEZVIPO

Raibhurari Inokwana Muruoko

Vamwe vakati JW Library “inobatsira chaizvo.” Ona kuti zvii zvinodiwa kuivandudza uye kuita kuti irambe ichishanda zvakanaka.