Ndezvipi Zvitsva paJW.ORG?

2024-04-15

DZIMWE NZIYO

‘Rugare Rwakaita Serwizi’

Rugare rwunobva kuna Jehovha rwakaita serwizi, uye rwunoyerera nekusingaperi.

2024-04-11

DZIMWE NYAYA

Batsira Vamwe Kuti Usanyanya Kusurukirwa—Bhaibheri Rinomboti Kudii?

Ona zvazvakanakira kana ukabatsira vamwe.

2024-04-04

DZIDZA KUBVA KUSHAMWARI DZAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Hananiya, Mishaeri naAzariya

Unodzidzei kubva pashamwari dzaJehovha dzinoti, Hananiya, Mishaeri naAzariya?

2024-04-01

MABHUKU UYE MABHUROCHA

Pepa Rekukoka reGungano ra2024

2024-04-01

MASHANDISIRWO ARI KUITWA MARI YENYU YEZVIPO

Kuchengetedza Dzimba Dzedu dzeUmambo

Pasi rese tine Dzimba dzeUmambo dzinopfuura 60 000. Tinoita sei kuti dzirambe dzichiratidzika zvakanaka?

2024-04-01

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU

July–August 2024

2024-03-28

ZVAKANGOITIKA ZVEGA HERE?

Zvakaita Goko Rechinyamututa Chinonzi Diabolical Ironclad Beetle—Zvakangoitika Zvega Here?

Chii chinoita kuti chinyamututa ichi chisapwanyika pachinotsimbirirwa nezvinorema?

2024-03-19

NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA

Une Kutenda Here?

2024-03-19

NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA

Jehovha Akanzwa Minyengetero Yangu

Chii chakaita kuti Marcel Gillet ave nechokwadi chekuti Jehovha ndiye “Munzwi wemunyengetero” kubvira achiri mudiki?

2024-03-19

NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi​—June 2024

Tinoziva sei kuti Pisarema 12:7 painoti “Muchavachengetedza,” iri kutaura nezvevanhu “vanotambudzika” vanotaurwa nezvavo muvhesi 5?

2024-03-19

NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA

June 2024

Magazini ino ine nyaya dzekudzidza dzaAugust 12–​September 8, 2024.

2024-03-19

MUSHANDIRAPAMWE WEKUKOKA VANHU KUZOYEUKA RUFU RWAJESU

Jesu Ndiye Achapedza Kuparwa Kwemhosva

Zvii zvatingaita kuti tiratidze kuti tinotenda zvatakaitirwa naJesu uye zvaachazotiitira mune ramangwana?

2024-03-18

DZIMWE NZIYO

Ndosimbisa Kutenda Kwangu

Kuchidzira kutenda kwako.