Ndezvipi Zvitsva paJW.ORG?

2022-10-04

MABHUKU UYE MABHUROCHA

Kuongorora Magwaro Zuva Nezuva—2023

2022-10-03

MASHANDISIRWO ARI KUITWA MARI YENYU YEZVIPO

Kuita Kuti Vanhu Vange Vakachengeteka paDzimba dzeUmambo Panguva yeCOVID-19

Takatangazve kuitira misangano paDzimba dzeUmambo musi wa1 April 2022. Ona kuti zvii zvakaitwa kuti vanhu vange vakachengeteka paDzimba dzeUmambo pataizoungana pamwe chete.

2022-10-03

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nedambudziko Rekusanaya Kwemvura?

Dambudziko iri richapera here? Pane tariro yekuti zvinhu zvichanaka here?

2022-10-03

NHAU DZAKABUDISWA

Kutsvaga Zvinhu Zvinoita Kuti Afare

2022-09-30

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU

January–February 2023

2022-09-29

KUTSANANGURWA KWEMAVHESI

Kutsanangurwa kwaJohani 15:13—“Hakuna Rudo Runopfuura Urwu”

Vateveri vaJesu vangaitei kuti vatevedzere rudo rwaaiva narwo?

2022-09-28

NHAU DZAKABUDISWA

“Ndava Kufara Kupfuura Zvandaiita”

2022-09-26

NYAYA DZEUPENYU

David Maza: Mhuri Inofara Yakasangana Nedambudziko Ikarikunda

Zvakaitika kune imwe mhuri zvinokurudzira vamwe kuti vave netariro uye vavimbe naJehovha.

2022-09-23

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ko Kana Ndisingachadi Zvekurarama?

Mazano 4 anogona kukubatsira kuti usaona sekuti kufa kuri nani.

2022-09-23

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ndingatsungirira Sei Marwadzo Ekufirwa?

Zvinotora nguva kuti marwadzo ekufirwa aderere. Inzwa mazano ari munyaya ino woona kuti ndeapi anganyatsokubatsira.

2022-09-20

NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA

December 2022

Magazini iyi ine nyaya dzekudzidza dzaJanuary 30–February 26, 2023.

2022-09-19

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Jehovha, Mai, Neni

Tarisa uone zvinogona kuitwa nevana kuratidza kuti vanoda uye vanokoshesa vanaamai vavo.

2022-09-19

DZIMWE NZIYO

Ndingaenda Kuna Ani?

Shumira Jehovha wakatendeka muupenyu hwako hwese nekuteerera inzwi remufudzi.

2022-09-12

Kuisa JW Library Kana Usingakwanisi Kuenda paApp Store—Windows

Kana uri kutadza kuisa JW Library pafoni, kombiyuta kana tablet rako reWindows uchishandisa Microsoft Store, unogona kuiisa uchishandisa faira reJW Library Windows.

2022-09-09

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Nei Tichifanira Kuteerera Mwari Isu Tisingamuoni?

Tarisa uone zvinhu zvakanaka zvakasikwa naMwari. Zvinotibatsira kuyeuka kuti ariko kunyange zvazvo tisingamuoni.

2022-09-09

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Tsvagai Vakakodzera

Kutsvaga vakakodzera kushandira zviripo!

2022-09-09

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Takakumirira

Kana uri mukoma kana kuti sisi zvinokosha kuti uve mukoma kana kuti sisi vakanaka!

2022-09-09

IVA SHAMWARI YAJEHOVHA—MABASA EKUITA

Ramba Uchiparidza

Kuda naSarudzai vakatevedzera Jesu nekuramba vachiparidza. Newewo unogona kumutevedzerawo.

2022-09-08

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Halloween Yakatanga Sei?

Zvine basa here kuti matangiro uye zvinoitwa pamhemberero yeHalloween zvakabva kuchihedheni?

2022-09-08

NHAU DZAKABUDISWA

‘Mashoko Akanaka paIndaneti’