Enda pane zvauri kuda

Ushumiri Hwedu hwoUmambo

Ushumiri Hwedu hwoUmambo hunoratidza zvinhu zvinodzidzwa pamisangano yeZvapupu zvaJehovha. Misangano yacho ndeiyi: Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano, Chikoro chaMwari Choushumiri uye Musangano Webasa.

Ona kuti: Dzimwe nyaya dzinenge dziri muUshumiri hwemunyika ino dzinogona kuti siyanei nedziri paIndaneti.

 

ONA

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO

USHUMIRI HWEDU HWOUMAMBO