Enda pane zvauri kuda

Kumbira Kushanyirwa

Unoda kuziva zvakawanda nezveBhaibheri kana kuti nezveZvapupu zvaJehovha here? Kana uchida, zadza fomu riri pazasi apa rekukumbira kuti mumwe weZvapupu zvaJehovha akushanyire.

Tichashandisa mashoko awatumira kuti tiite zvawakumbira chete. Izvi zvinoenderana nezviri paGlobal Policy on Use of Personal Data.

Tichataura Newe

Kana wangotumira fomu iri, mumwe weZvapupu zvaJehovha achataura newe mavhiki maviri asati apera.

Dzidza Bhaibheri

Inzwa zvinodzidziswa neBhaibheri nezvenyaya dzakasiyana-siyana, kana kuti bvunza unzwe nezvekosi yekudzidza Bhaibheri yatinoitisa.

Nguva Yacho

Tinogona kukushanyira kana kuti kukufonera chero nguva yaunoda.

Pamusana peCOVID-19: Munzvimbo dzakawanda hatichashanyiri vanhu. Tinokumbira kuti unyore nhamba dzako dzefoni paunenge uchizadza fomu iri uye mumwe weZvapupu zvaJehovha ari pedyo newe achakufonera.