Bhaibheri rinopa mazano akanakisisa nezvemibvunzo yakaoma zvikuru muupenyu. Kubvira kare-kare kusvika iye zvino kushanda kunoita Bhaibheri kuri kuoneka. Muchikamu chino, uchaona zvikonzero zvinoita kuti uvimbe neBhaibheri, urinzwisise, uye unyatsobatsirwa naro.​—2 Timoti 3:16, 17.